< terug naar overzicht

Het corona-virus heeft ervoor gezorgd dat de overheid iedereen heeft geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Maar hoe moet je dit als werkgever organiseren? Beter gezegd: hoe maak je de thuiswerkplek van jouw werknemer Arbo-proof? In dit artikel bespreken wij wat de werkgever kan doen om aan de Arbowetgeving te voldoen.

Hoe richt ik een veilige thuiswerkplek in voor werknemers?

De werkgever is op grond van de Arbowetgeving verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Dit geldt ook voor de thuiswerkplek. Dit houdt kort gezegd in dat de werkgever moet zorgen voor een ergonomisch verantwoord ingerichte werkplek. Het gaat hier wel om een verlicht regime. Immers, de werkgever kan niet alles controleren op de thuiswerkplek. Daarnaast geldt de correcte inrichting van de thuiswerkplek niet als dit in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd. Denk hierbij aan de werknemers die enkel sporadisch thuiswerken.

Op dit moment kan niet met zekerheid worden gezegd dat thuiswerken tijdelijk blijft. Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren u derhalve om nu maatregelen te nemen ten aanzien van de thuiswerkplek van de werknemer.

De eerste stap die u dient te nemen is het opstellen van een beleid. In dit beleid neemt u de verplichtingen op die op grond van de Arbowetgeving gelden voor de thuiswerkplek. Hebt u een model thuiswerk-beleid nodig? Neem contact op met onze arbeidsrechtadvocaten (zie contactpersoon onderaan dit artikel).

Kan ik een boete opgelegd krijgen als de thuiswerkplek van de werknemer niet voldoet?

De Inspectie SZW kan boetes opleggen indien de thuiswerkplekken van werknemers niet voldoen aan de Arbowetgeving. De Inspectie SZW is bevoegd om (thuis)werkplekken te controleren. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen via video’s en foto’s. De boetes variëren tussen de € 430,00 en de € 13.500,00. Het risico op een boete kan verkleind worden door duidelijke aanwijzingen te geven aan werknemers over het inrichten van de thuiswerkplek overeenkomstig de Arbowetgeving via een beleid.

Ben ik aansprakelijk voor ongevallen op de thuiswerkplek?

De werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van zijn werknemers. Indien deze zorgplicht wordt geschonden, kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer lijdt als gevolg van die schending. U kunt het risico op schade indekken door het opstellen van een duidelijk beleid waaruit blijkt hoe de werknemer schade kan voorkomen.

Meer informatie van onze arbeidsrechtadvocaten?

Voor meer informatie omtrent thuiswerken van uw personeel tijdens de coronacrisis (of daarbuiten) kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtsadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam.