Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Corona-crisis en opnemen vakantie- en verlofdagen werknemers

vrijdag 8 mei 2020

Door de corona-crisis liggen veel bedrijven stil als gevolg waarvan werknemers minder werk hebben. Dit levert voor veel werkgevers vragen op over het al dan niet opnemen van vakantie- en verlofdagen. In dit artikel zullen deze vragen en meer behandeld worden.

Mogen werknemers verplicht worden om vakantie op te nemen?

Voor het antwoord op die vraag moet allereerst onderscheid worden gemaakt tussen vakantie en verlof. Vakantierechten van werknemers zijn onderworpen aan dwingend recht en afwijking daarvan is meestal niet mogelijk, tenzij de arbeidsovereenkomst of cao daarin voorziet. Is er niets geregeld dan mag de werknemer niet verplicht worden om vakantie op te nemen.

Mogen werknemers verplicht worden om verlof op te nemen?

Betreffen het verlofdagen (zoals adv-dagen), dan is de dwingendrechtelijke vakantiewetgeving niet van toepassing. In dat geval kan de werknemer wel verplicht worden gesteld om verlof op te nemen als er minder werk beschikbaar is.

Vrijwillige opname vakantiedagen tijdens coronacrisis?

Een werknemer kan wel verzocht worden om vakantiedagen op te nemen gedurende de corona-crisis om zo te voorkomen dat veel vakantiedagen worden opgespaard. Dit moet uiteraard geheel vrijwillig gebeuren. Ons advies is derhalve om het gesprek aan te gaan met de werknemer en hem of haar te stimuleren om vakantie op te nemen gezien de toestand waarin de onderneming verkeerd.

Mag een werknemer zijn goedgekeurde vakantieaanvraag intrekken?

Als een werknemer zijn reeds goedgekeurde vakantieaanvraag wil intrekken, hoeft de werkgever hier in beginsel niet mee akkoord te gaan. Dit is slechts anders indien de werkgever geen belang heeft bij het weigeren van het verzoek tot intrekking van de vakantie. Het belang van de werkgever kan bijvoorbeeld zijn dat zij stuwmeren van vakantiedagen wenst te voorkomen in haar reeds verlieslatende onderneming.

Meer informatie van onze arbeidsrechtadvocaten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtsadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam.

Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 77 77 verwijs@lvh-advocaten.nl