< terug naar overzicht

Door de corona-crisis liggen veel bedrijven stil als gevolg waarvan werknemers minder werk hebben. Dit levert voor veel werkgevers vragen op over het al dan niet opnemen van vakantie- en verlofdagen. In dit artikel zullen deze vragen en meer behandeld worden.

Mogen werknemers verplicht worden om vakantie op te nemen?

Voor het antwoord op die vraag moet allereerst onderscheid worden gemaakt tussen vakantie en verlof. Vakantierechten van werknemers zijn onderworpen aan dwingend recht en afwijking daarvan is meestal niet mogelijk, tenzij de arbeidsovereenkomst of cao daarin voorziet. Is er niets geregeld dan mag de werknemer niet verplicht worden om vakantie op te nemen.

Mogen werknemers verplicht worden om verlof op te nemen?

Betreffen het verlofdagen (zoals adv-dagen), dan is de dwingendrechtelijke vakantiewetgeving niet van toepassing. In dat geval kan de werknemer wel verplicht worden gesteld om verlof op te nemen als er minder werk beschikbaar is.

Vrijwillige opname vakantiedagen tijdens coronacrisis?

Een werknemer kan wel verzocht worden om vakantiedagen op te nemen gedurende de corona-crisis om zo te voorkomen dat veel vakantiedagen worden opgespaard. Dit moet uiteraard geheel vrijwillig gebeuren. Ons advies is derhalve om het gesprek aan te gaan met de werknemer en hem of haar te stimuleren om vakantie op te nemen gezien de toestand waarin de onderneming verkeerd.

Mag een werknemer zijn goedgekeurde vakantieaanvraag intrekken?

Als een werknemer zijn reeds goedgekeurde vakantieaanvraag wil intrekken, hoeft de werkgever hier in beginsel niet mee akkoord te gaan. Dit is slechts anders indien de werkgever geen belang heeft bij het weigeren van het verzoek tot intrekking van de vakantie. Het belang van de werkgever kan bijvoorbeeld zijn dat zij stuwmeren van vakantiedagen wenst te voorkomen in haar reeds verlieslatende onderneming.

Meer informatie van onze arbeidsrechtadvocaten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtsadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam.