Correcte eindafrekening dienstverband: hoe voorkom je losse eindjes?

Als werkgever krijg je te maken met personeelsverloop. Bij het einde van het dienstverband (einde van rechtswege, pensioen of ontslag) moet het dienstverband financieel worden afgewikkeld. Dit wordt gedaan door middel van een eindafrekening.

In dit artikel staan we stil bij een aantal belangrijke aspecten van de eindafrekening van het dienstverband/arbeidsovereenkomst en laten we zien hoe losse eindjes voorkomen kunnen worden.

Vorderingen werknemer uitbetalen bij eindafrekening

Logischerwijs zal de werkgever bij de eindafrekening van het dienstverband alle aanspraken die de werknemer nog heeft, moeten uitbetalen. Het gaat dan om loon, vakantietoeslag, eindejaarsuitkeringen, bonussen, ontslagvergoeding, vakantiedagen e.d.

Vorderingen werkgever op werknemer bij eindafrekening

Bij de eindafrekening van het dienstverband kan de werkgever ook vorderingen op de werknemer meenemen in de eindafrekening. Denk bijvoorbeeld aan de studiekosten die een werknemer verschuldigd is op basis van een studiekostenbeding of de afkoopsom in verband met een leaseovereenkomst. Verder kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden ook boetes inhouden bij de eindafrekening.

Andere vorderingen van de werkgever op werknemer die bij de eindafrekening kunnen worden ingehouden zijn: schadevergoeding wegens opzet/bewuste roekeloosheid, de gefixeerde schadevergoeding bij een terecht ontslag op staande voet, lening (indien opeisbaar), negatief vakantiedagensaldo en voorschot loon.

Verrekening bij eindafrekening bij dienstverband

Belangrijk om te realiseren is dat als de werkgever een vordering heeft op de werknemer die meegenomen wordt in de eindafrekening, de werkgever haar vordering gaat verrekenen met die van de werknemer. Verrekening is toegestaan als aan het volgende voldaan is:

  • Werknemer en werknemer hebben allebei een vordering;
  • De vorderingen moeten gelijksoortig (bv. geldsommen) zijn;
  • De vorderingen moeten opeisbaar zijn;
  • Nakoming moet afdwingbaar zijn;
  • Verrekening mag slechts tot de grens van het wettelijk minimumloon;

Beëindigingsovereenkomst en finale kwijting

In de praktijk wordt ook vaak een beëindigingsovereenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer. In die overeenkomst wordt dan over het algemeen ook een finaal kwijtingsbeding opgenomen, waarin kort gezegd wordt afgesproken dat partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben.

De discussie wil nog wel eens ontstaan welke vordering er wel en niet onder de finale kwijting valt. Benoem daarom – zover mogelijk – de vorderingen die partijen onder de finale kwijting willen laten vallen en geef aan dat deze – voor zover mogelijk – verrekend worden bij de eindafrekening.

Niet op tijd betaald?

Indien het loon uit de eindafrekening niet binnen drie dagen na de toegestane termijn is betaald (lees: de reguliere datum waarop het salaris hoort te zijn uitbetaald), is de werkgever wettelijke verhoging verschuldigd over bepaalde looncomponenten.

Meer weten over de correcte eindafrekening na einde dienstverband?

Hebt u als werkgever te maken met een werknemer waarvan het dienstverband eindigt en hebt u vragen over de eindafrekening? Neem contact op met Lisa Kloot, advocaat Arbeidsrecht bij LVH Advocaten te Rotterdam voor meer informatie. Zij staat regelmatig werkgevers bij in het kader van de beëindigingen van dienstverbanden.