ons team

Home » Daniël van Genderen

Daniël van Genderen

Gespecialiseerd in:
Onderneming en overheid

Bel Daniël via:
+31(0)10 209 27 75

stuur e-mail
Download Vcard

Opleiding

Daniel studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afstudeerrichting: Staats- en bestuursrecht.
Is cum laude afgestudeerd in 2011.

Advocaat bij LVH

Sinds juli 2011.

Functie en feiten

Daniël van Genderen werkt in de procespraktijk. Hij staat ondernemers bij in geschillen met de overheid. Regelmatig treedt hij op in bestuursrechtelijke geschillen. Verder ondersteunt hij ondernemers in vergunningsprocedures. Ook begeleidt hij ondernemers in aanbestedingskwesties, onder meer bij het doorlopen van het inschrijvingstraject, de beoordeling van aanbestedingsdocumenten en in kortgeding procedures tegen de aanbestedende dienst.

Eveneens heeft hij ruime ervaring op het gebied van vastgoed. Zo treedt hij vaak op in geschillen binnen verenigingen van eigenaren en huurgeschillen.

Expertise

Onderneming en overheid

Competenties

De aanpak van Daniël van Genderen kenmerkt zich door originaliteit, snelle advisering en strijdbaarheid in de rechtbank.

Registratie rechtsgebieden NOvA

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft Daniël in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: bestuursrecht en aanbestedingsrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Persoonlijke eigenschappen

Origineel, kritisch en strijdbaar.

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Lid van MKB Rotterdam

Artikelen geschreven door Daniël van Genderen

Het einde van de Wob en de komst van de Woo in vogelvlucht

mei 9, 2022|

Met ingang van 1 mei 2022 is een einde gekomen aan het tijdperk van de Wet Openbaarheid van Bestuur (‘Wob’). Na jaren te hebben gediend als wetgevend kader voor het recht op overheidsinformatie, is de Wob per 1 mei 2022 vervangen door een nieuwe wet, die in werking is getreden onder de naam Wet open overheid (’Woo’).

Go to Top