Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

De onderneming waar u een vordering op heeft is plotseling uitgeschreven uit het handelsregister. Wat kunt u doen?

donderdag 15 oktober 2020

Stel, u heeft een vordering op een onderneming en komt er tot uw ongenoegen achter dat deze onderneming is uitgeschreven uit het handelsregister. De onderneming lijkt niet meer te bestaan en u blijft achter met de onbetaalde vordering. U bent niet te spreken over de plotselinge uitschrijving en neemt contact op met de bestuurder van de onderneming. De bestuurder geeft aan dat de activiteiten van de onderneming zijn gestaakt, dat er geen geld meer beschikbaar is om schuldeisers te betalen en dat er geen andere mogelijkheid was dan de onderneming te ontbinden. U vertrouwt de ontbinding echter niet. U vermoedt dat er nog wel middelen beschikbaar waren om uw vordering te voldoen. Wat kunt u nu doen? In dit artikel wordt toegelicht welke mogelijkheden er zijn om te controleren of de onderneming ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk geen bate meer had.

Turboliquidatie vs. vereffening

U bent niet de eerste ondernemer die met een dergelijke situatie te maken heeft. Er is hier sprake van een onderneming die is beëindigd via ‘turboliquidatie’. Bij turboliquidatie vindt er geen ‘normale’, wettelijke vereffening plaats, maar stelt men op het moment van ontbinding dat er geen vermogen is en er dus niets te vereffenen valt. Het bestuur van de onderneming neemt een besluit tot ontbinding van de onderneming en doet opgaaf van het einde van het bestaan van de rechtspersoon aan het handelsregister (art. 2:19 lid 4 BW). 

Bij een ‘normale’ wettelijke vereffening gelden regels die beogen schuldeisers te beschermen. Er wordt een vereffenaar benoemd (dit is doorgaans de bestuurder) die verplicht is tot het opmaken en het openbaar maken van een rekening en verantwoording op basis waarvan schuldeisers verzet kunnen instellen. Daarnaast heeft de vereffenaar de wettelijke verplichting het faillissement aan te vragen in het geval de schulden de baten zullen overtreffen (art. 2:23a lid 4 BW). Bij een turboliquidatie gelden deze regels niet.

Financiële verantwoording na turboliquidatie

Als een onderneming wordt ‘geturboliquideerd’ vindt er geen vereffening plaats en is het bestuur dus ook niet verplicht rekening en verantwoording af te leggen, zoals bijvoorbeeld met het deponeren van een slotbalans. Als schuldeiser heeft u dus geen beschikking over een financieel overzicht op basis waarvan u kunt controleren of de onderneming ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk geen baten meer had. De laatste jaarrekening kan worden geraadpleegd. Of u hier veel wijzer van zult worden is echter maar de vraag. De jaarrekening is immers verouderd en over het laatste verkorte jaar van een ‘geturboliquideerde’ onderneming hoeft geen jaarrekening te worden opgemaakt.

Welke mogelijkheden zijn er om te controleren of er bate zijn?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan op grond van artikel 2:19 lid 5 BW de rechter worden verzocht te verklaren dat de rechtspersoon niet is opgehouden te bestaan. Bij deze procedure wordt de rechter gevraagd om het oordeel te toetsen van het bestuur dat er (nagenoeg) geen baten meer in de turbo geliquideerde rechtspersoon aanwezig zijn. Ook kan de insolventierechter in het kader van een faillissementsaanvraag worden verzocht de turboliquidatie te toetsen. Dan moet vanzelfsprekend wel worden voldaan aan de vereisten die gelden bij een faillissementsvraag. Verder kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad. In een gerechtelijke procedure kan de rechter dan oordelen over de wijze waarop de vereffening in het zicht van de ontbinding heeft plaatsgevonden. Overigens kan ook in een lopende procedure tegen de onderneming die is opgehouden te bestaan een toetsing plaatsvinden op grond van artikel 2:19 lid 5 BW. In deze procedure wordt de rechter immers geconfronteerd met een procespartij die ogenschijnlijk opgehouden heeft te bestaan. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om te controleren of er nog baten aanwezig waren ten tijde van de ontbinding. Denk bijvoorbeeld aan de processuele mogelijkheden van art. 162 Rv (openlegging van boeken en bescheiden) of 843a Rv (vordering tot inzage stukken).

Conclusie

Indien u als schuldeiser te maken krijgt met een uitgeschreven onderneming en u wilt controleren of de onderneming ten tijde van het ontbindingsbesluit daadwerkelijk geen bate meer had, is het raadzaam u te laten bijstaan door een specialist. U hoeft namelijk niet met lege handen achter te blijven. Heeft u meer vragen over dit onderwerp? LVH-Advocaten staat in deze situatie voor u klaar. Neem contact op met Justin de Vries of één van de andere specialisten van LVH-Advocaten. 

Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 verwijs@lvh-advocaten.nl