< terug naar overzicht

Op 10 oktober 2017 is het 70 pagina’s tellende regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III gepresenteerd.

Hierin is een passage opgenomen met betrekking tot franchise. Onder het kopje ‘Een goed en gelijk speelveld voor ondernemers’ staat:

“Er komt aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers in de precompetitieve fase te versterken.”

De internetconsultatie ‘Wettelijke verankering gedragscode franchise” meldt dat met het oog op de vermelding van franchise in het regeerakkoord de lopende activiteiten op dat gebied vooralsnog zullen worden aangehouden. De wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code lijkt hiermee van tafel. Zal de nieuwe regering na alle kritiek het wetsvoorstel opnieuw onder de loep nemen en zich herbezinnen op het wetsvoorstel teneinde meer draagvlak bij zowel franchisegevers als franchisenemers te creëren? Laten we hopen van wel.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 010 – 209 27 77 of per e-mail info@lvh-advocaten.nl.