Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

hr kennisdesk leeman verheijden huntjens

HR Kennisdesk


Herkent u het probleem dat u snel een antwoord nodig heeft op een HR-gerelateerd vraagstuk? U zoekt in Google, maar u weet niet zeker of het antwoord correct is en conform de actuele wet- en regelgeving. De HR Kennisdesk biedt voor dit probleem een oplossing.

  • Altijd toegang tot een online database met actuele informatie;
  • Snel antwoord op al uw HR-gerelateerde vragen;
  • Inclusief formats voor arbeidsrechtelijke contracten zoals een arbeidsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst;
  • Verzekerd van informatie conform de actuele Nederlandse wet- en regelgeving.

Via ons online portal heeft u te allen tijde toegang tot de meest actuele informatie omtrent arbeidsrecht en daardoor altijd een snel en correct antwoord op uw vragen. Van informatie aangaande de juridische aspecten van werving en selectie tot formats voor een beëindigingsovereenkomst: u vindt het in de HR Kennisdesk.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de HR kennisdesk kunt u een e-mail sturen naar hrkennisdesk@lvh-advocaten.nl.

Gebruikmaken van het platform?

Vul hieronder het formulier in en u ontvangt op korte termijn verdere gebruiksinstructies.

 

* Lees hier de Algemene voorwaarden van de HR Kennisdesk.

Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Ontslag na overtreding rookverbod

Bij bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, geldt dikwijls een algeheel rookverbod, ook op het buitenterrein. Een werknemer van Elementis Specialties in Delden is onlangs op staande voet ontslagen nadat hij het bij dat bedrijf geldende rookverbod had overtreden. De werknemer heeft vervolgens bij de kantonrechter te Almelo doorbetaling van loon en wedertewerkstelling gevorderd. De kantonrechter heeft deze vorderingen op 13 augustus 2010 afgewezen. De kantonrechter heeft onder meer het volgende overwogen: De werknemer is in mei 2001 in dienst getreden. Sinds november 2008 geldt een rookverbod op het gehele bedrijfsterrein, behalve binnen een bepaald gebied dat is aangegeven met een gele lijn. Op bepaalde tijdstippen is het toegestaan om achter deze gele lijn te roken. De werknemer is betrapt toen hij buiten het aangegeven gebied en buiten de toegestane tijdstippen aan het roken was, en is daarop op staande voet ontslagen. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever mag beslissen om een rookverbod op te leggen, nu het gaat om een werkgever waar met gevaarlijke en brandbare stoffen wordt gewerkt. Het is niet aan de werknemer om te beoordelen of de precieze plek waar gerookt wordt wel of niet gevaarlijk is. Volgens de CAO die van toepassing is en de daaronder hangende regelingen, wordt overtreding van het rookverbod gezien als een “zware overtreding”, waarop als sanctie ontslag op staande voet staat. Er zijn diverse nieuwsbrieven onder het personeel verspreid waarin hiervan melding werd gemaakt. Op 21 januari 2009 heeft de werkgever bovendien nog een e-mail rondgestuurd aan de werknemers met de tekst: “vanaf heden zal een ieder die achter de gele lijn of tussen de laboratoria betrapt wordt op roken op staande voet worden ontslagen. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit hetgeen betekent dat we ons dergelijke risico’s niet kunnen veroorloven”. Al met al komt de kantonrechter dan ook tot het oordeel dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen. De werknemer komt tegen deze uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep. Op 14 augustus 2012 oordeelt het Gerechtshof Arnhem dat overtreding van het rookverbod moet worden gezien als het opzettelijk niet nakomen van bevelen/instructies (een zware overtreding). Het gerechtshof achtte van belang dat alle personeelsleden uitdrukkelijk zijn gewaarschuwd voor de gevolgen van overtreding van het rook-verbod, namelijk dat dit tot ontslag op staande voet zal leiden. Ook het gerechtshof komt tot het oordeel dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

Ontslag door gebruik sociale media

Het gebruik van sociale media heeft de wereld veranderd. Een enkel twitterbericht kan plotseling erg in de smaak vallen en zo vaak doorgezonden worden dat het aantal lezers hoger is dan de totale oplage van de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat niet, maar het is verstandig om er rekening mee te houden dat er altijd mensen meekijken. Uit de jurisprudentie blijkt dat het gebruik van sociale media ook arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben. De werkgever leest mee. Er zijn al werknemers ontslagen. De grenzen van publiek en privé vervagen..

Wet Arbeid Vreemdelingen

Boete Inspectie SZW Voor het tewerkstellen van buitenlandse werknemers is in Nederland in veel gevallen een vergunning nodig, de zogenoemde tewerkstellingsvergunning. Dit wordt geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Momenteel geldt de vergunningsplicht niet voor werknemers uit andere EU-landen en niet voor werknemers uit landen die lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie EVA: Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Voor werknemers afkomstig uit alle andere landen dient dus een vergunning te worden aangevraagd, alvorens de werknemer in Nederland aan de slag mag gaan. Is die vergunning er niet, dan bestaat het grote risico dat een onderzoek van de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) volgt, met een boeterapport als gevolg.

Meer artikelen >
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!