< terug naar overzicht

Op 9 februari jl. vond de jaarlijkse Logistiekdag in Tilburg plaats. Tijdens dit evenement kunnen logistieke professionals zich tijdens het workshopprogramma en het congres laten bijpraten over de laatste marktontwikkelingen. Namens de branchegroepen Transport & Logistiek en Haven & Handel van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten waren Peter Verheijden en Justin de Vries aanwezig.

In beweging

De transportsector is volop in beweging. Voor de sector wordt een volumegroei van ongeveer 2% verwacht. De komst van diverse grote Europese distributiecentra, de aantrekkende consumentenmarkt en groei in de bouw zijn belangrijke aanjagers.

De marktomstandigheden zijn echter uitdagend door onder andere tarievendruk, personeelsschaarste en toenemende complexiteit in de supply chain. Tijdens het evenement waren onder meer de volgende trends waarneembaar:

  • De behoefte aan fijnmazige distributie en e-fulfilment-oplossingen neemt toe.
  • Het transport over water wordt vaker ingezet als alternatief voor wegvervoer.
  • Schaalvergroting in het goederentransport over weg en water zet verder door.

Platooning

Om e-fulfilment betaalbaar te maken worden er veel nieuwe technologieën ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan platooning, dat in de nabije toekomst de testfase zal ontgroeien (zie ook: artikel autonoom rijden en truck platooning: aanpassen wetgeving noodzakelijk).

Voor deze aanpak (zoals robotisering en platooning voor efficiënte logistiek) is schaalgrootte echter cruciaal. Samenwerking is de sleutel. Zo hebben diverse grote marktpartijen, waaronder concurrerende partijen, hun distributie al samengevoegd. Ook kleinere retailers en logistiek dienstverleners zullen steeds meer samen een distributienetwerk vormen en partners moeten vinden om schaalvoordelen te creëren.

Synple

Een kenmerkend initiatief om schaalvoordelen te creëren is de startup Synple (www.synple.eu). Met haar online platform heeft Synple als doel om logistieke samenwerking eenvoudig te maken. Van het vrachtverkeer op de Nederlandse wegen rijdt op dit moment tussen de 25% (lange afstand, internationaal) en de 50% (kortere afstanden, nationaal) van de wagens leeg over de weg. Samenwerking tussen transporteurs onderling kan deze percentages naar beneden halen. Met het online platform van Synple worden logistieke dienstverleners en transporteurs onderling in staat om logistieke stromen uit te wisselen en leeg gereden kilometers te minimaliseren. Dit is slechts één van de initiatieven die tot doel hebben de samenwerking tussen logistiek dienstverleners te verbeteren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de laatste marktontwikkelingen en de juridische gevolgen hiervan? Leeman Verheijden Huntjens Advocaten is gespecialiseerd in het juridisch ondersteunen van spelers in het logistieke proces. Onze advocaten staan onder meer rederijen, luchtvaartmaatschappijen, logistieke dienstverleners en op- en overslagbedrijven bij. Zij kennen de markt en zijn bekend met uw activiteiten en de specifieke juridische uitdagingen die deze met zich meebrengen.

Voor meer informatie, neem contact op met Peter Verheijden.