Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

No-riskpolis: aandachtspunten voor werkgevers

maandag 30 augustus 2021

In dit artikel bespreken we de zogenoemde ‘no-riskpolis’ en aandachtspunten voor werkgevers die personeel in dienst hebben met een no-riskpolis. We bespreken wat de polis inhoudt en wat dit betekent voor de re-integratieverplichtingen wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt.

Wat is een no-riskpolis?

De no-riskpolis is een regeling die voor werknemers geldt met een ziekte of handicap. Het betekent kort gezegd dat wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt met een ziekte of handicap, deze werkgever een Ziektewet-uitkering voor de werknemer ontvangt wanneer die ziek wordt. Het UWV neemt aldus de loondoorbetalingsverplichting uit art. 7:629 lid 1 BW over. Daarnaast hoeft de werkgever geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet en WGA.

Wanneer krijgt de werkgever voor zijn werknemer een Ziektewet-uitkering?

Deze uitkering hoeft de werkgever niet van tevoren aan te vragen. Zodra de werknemer ziek wordt, geeft de werkgever aan het UWV door dat de no-riskpolis geldt. Het UWV bepaalt vervolgens of de werkgever de Ziektewet-uitkering krijgt.

Komt de werkgever er pas later achter dat een no-riskpolis geldt voor de werknemer (dit hoeft een werknemer alleen op verzoek te melden), dan kan de werkgever uiterlijk binnen vier dagen nadat hij hiermee redelijkerwijs bekend kan zijn melding doen. Het UWV kent dan de ZW-uitkering toe met terugwerkende kracht (van maximaal één jaar).

Wanneer valt een werknemer onder de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld voor werknemers die ooit een Wajong-uitkering kregen of werknemers die recht hebben op een WIA-, WAO-uitkering. Onder bepaalde voorwaarden vallen hieronder ook werknemers die vanuit een WW-uitkering in dienst zijn genomen.

Re-integratie en no-riskpolis

Tijdens arbeidsongeschiktheid hebben werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen. De no-riskpolis verandert daar niets aan. Ook met een no-riskpolis moet een re-integratietraject worden gestart. Daarnaast kan het UWV bij onvoldoende re-integratie-inspanningen een loonsanctie opleggen. Start dus tijdig met de re-integratie. Zie voor meer informatie ons artikel: Zieke werknemer: stappenplan re-integratie.

Loonstop opleggen aan werknemer bij no-riskpolis?

Ook aan een werknemer die onder de no-riskpolis valt, kan een loonstop worden opgelegd. Dit is tenslotte nodig wanneer de werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. De werkgever dient het doorvoeren van deze loonstop wel binnen vijf dagen aan het UWV door te geven via een UWV-formulier. Wordt dit niet of niet tijdig gedaan, kan het UWV een boete opleggen.

Meer weten over de no-riskpolis?

Neem gerust contact op met de arbeidsrechtadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam. Onze arbeidsrechtadvocaten, Peter Verheijden en Lisa Kloot, zijn gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid en re-integratietrajecten. Zij gaan graag met u in gesprek over de no-riskpolis en Ziektewet-uitkering.

Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl