Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws, Nieuwsbrieven

Online ondernemers opgelet!

vrijdag 5 september 2014

Vanaf 13 juni 2014 gelden nieuwe consumentenregels. Deze regels gelden onder meer voor online ondernemers die op of na deze datum met consumenten overeenkomsten sluiten. Hoog tijd om de belangrijkste wijzigingen inzichtelijk te maken!

Informatieplicht

Voor het sluiten van de overeenkomst moet de ondernemer op een duidelijke en begrijpelijke wijze informatie verschaffen aan de consument over onder meer:

  • de voornaamste kenmerken van het product / de diensten;
  • de naam, het bezoekadres, de contactgegevens van de ondernemer;
  • de totale prijs van het product / de diensten;
  • de bijkomende kosten, zoals communicatiekosten;
  • de duur van de overeenkomst;
  • de levering;
  • de betaalwijze;
  • de garantie;
  • de klachtbehandeling.
De bestelling

De ondernemer is verplicht op zijn webpagina duidelijk aan te geven dat het plaatsen van de bestelling een verplichting tot betaling inhoudt. Bijvoorbeeld door vermelding van ‘bestelling met betalingsverplichting’ op de bestelknop. Anders kan de consument de overeenkomst vernietigen. De consument is niet meer gebonden aan de bestelling.

Bevestiging

De ondernemer moet op een duurzame gegevensdrager een bevestiging van de overeen­komst aan de consument verschaffen. De bevestiging moet plaatsvinden binnen een rede­lijke termijn na het sluiten van de overeenkomst. Uiterlijk bij de levering van het product / de diensten.

De bedenktijd

Een consument heeft een bedenktijd. Binnen 14 dagen kan de consument (zonder opgave van redenen) de overeenkomst ongedaan maken. Bij het aangaan van de overeenkomst moet de ondernemer de consument informeren over deze bedenktijd. Als de consument niet wordt geïnformeerd, dan wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal 12 maanden. Maakt de consument de overeenkomst binnen de bedenktijd ongedaan, dan moet de ondernemer de van de consument ontvangen betalingen terugbetalen. De ondernemer moet gebruikmaken van hetzelfde betaalmiddel waarmee de consument heeft betaald.

Ontbinding

De ondernemer moet de consument ook informeren over de mogelijkheid van ontbinding. De ondernemer moet informatie geven over de voorwaarden voor ontbinding, de duur van de bedenktijd en de manier waarop de consument hier gebruik van kan maken. De ondernemer kan een standaardinstructie verstrekken en is verplicht een modelformulier ontbinding te geven.

Vergoeding

De ondernemer mag een vergoeding vragen voor het gebruik van bepaalde betaalmiddelen. De ondernemer mag alleen de daadwerkelijke kosten doorberekenen aan de consument. Ook voor telefonisch contact mag de ondernemer een vergoeding vragen. De vergoeding mag niet meer zijn dan het basistarief.

De Autoriteit Consument en Mededinging kan boetes aan ondernemers opleggen die deze nieuwe consumentenregels niet toepassen. Verander uw webshop tijdig!

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Bouwe Bos.

Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal contracteren

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Jacolien Verwijs

Juridisch medewerker

+31 (0)10 209 77 77 Verwijs@lvh-advocaten.nl