Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Faillissementen en herstructurering

Regelmatig benoemt de rechtbank advocaten van ons kantoor tot curator in faillissementen van bedrijven en tot bewindvoerder in surséances van betaling. De ervaring die onze advocaten daarbij opdoen, wordt gebruikt bij het adviseren en begeleiden van bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Faillissementen werpen immers vaak hun schaduw vooruit.

Is uw bedrijf in zwaar weer gekomen, dan is tijdig ingrijpen noodzaak. Een faillissement kan mogelijk worden voorkomen door het uitvoeren van een herstructurering of sanering. De nodige kennis en ervaring van onze advocaten kunnen u helpen te komen tot een oplossing. Daarbij kunt u denken aan het afstoten van bedrijfsonderdelen, het bemiddelen bij herfinanciering, het regelen van de verkoop van gezonde bedrijfsonderdelen voorafgaand aan faillissement – onder toezicht van de te benoemen curator – met het oog op het behoud van de waarde van die bedrijfsonderdelen (de zogeheten pre-pack), het bemiddelen bij en bereiken van (buitengerechtelijke) akkoorden met de bank, de belastingdienst en andere schuldeisers.

Onze advocaten die kennis hebben van het arbeidsrecht kunnen bij een herstructurering assisteren om personeel te laten afvloeien. Een goede voorbereiding en een duidelijke strategie zijn daarbij essentieel. Door een goede begeleiding kunnen de nodige kosten worden bespaard.

Het kan voorkomen dat de bestuurder voorafgaand aan het faillissement tegenover uw onderneming heeft gehandeld op een manier die niet door de beugel kan en waardoor uw onderneming schade lijdt. Wij kunnen beoordelen of dit handelen onrechtmatig is en de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de door uw onderneming geleden schade.

Bent u zelf deze bestuurder en bent u zich van geen kwaad bewust, dan kunnen wij u juist bijstaan om de aansprakelijkheid af te wenden. 

terug naar overzicht

Faillissement Cool Cat

Op 19 maart 2019 heeft de rechtbank te Utrecht het faillissement uitgesproken van Cool Cat Fashion B.V., bekend van de kledingwinkelketen Cool Cat. Hierbij is mr. D.J. Bos van het kantoor CMS benoemd tot curator.

De specialisten op het gebied van insolventierecht van ons kantoor zijn niet betrokken als curator bij het faillissement van Cool Cat. Wij kunnen dus belanghebbenden als advocaat bijstaan.

Intertoys in surseance van betaling

Op 12 februari 2019 is surseance van betaling verleend aan Intertoys Holding B.V. en Intertoys Holland B.V. Hierbij zijn mr. Jasper Berkenbosch van het advocatenkantoor Jones Day en mr. Joris Lensink van het advocatenkantoor De Vos & Partners benoemd tot bewindvoerders.

Wanneer kan een bestuursverbod opgelegd worden?

Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een bestuursverbod opgelegd aan een bestuurder van een B.V. Er zijn nog maar weinig uitspraken waarin een bestuursverbod is opgelegd bekend. Daarom is het nuttig om te bekijken hoe de rechtbank hierover heeft geoordeeld.

Wat is de rang van uw vordering als de faillissementscurator zaken verkoopt die aan u in eigendom toebehoren?

Soms gebeurt het dat een faillissementscurator goederen die hij aantreft bij de gefailleerde te gelde maakt, terwijl daarop nog rechten van andere partijen (zoals leveranciers) rusten. Het is niet altijd duidelijk wat de rang van de vordering van de benadeelde partij dan is. Onlangs wees het Hof Den Haag een arrest over een geval waarin goederen nog eigendom waren van een leverancier, maar de curator deze zonder toestemming had verkocht.

Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

faillissementen en herstructurering, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Doorstart Heiploeg via pre-pack was volgens de regels

De doorstart van garnalenverwerker Heiploeg is op een correcte manier verlopen. Dat oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Overijssel in een procedure die door de vakbonden was aangespannen.

Beëindiging huur en faillissement

Voor de verhuurder van (on)roerend goed heeft een faillissement van de huurder vervelende consequenties. De huurder betaalt de huur niet meer, er moet een nieuwe huurder gevonden worden en het is bovendien vaak onzeker wanneer, en in welke staat, het gehuurde zal worden opgeleverd. En de verhuurder krijgt niet alleen met een curator te maken, maar moet misschien ook strijd leveren met deze curator. Wat kan men zoal verwachten? En op welke punten kan de verhuurder scoren?

Aansprakelijkheid van bestuurders

Een bestuurder heeft een grote mate van vrijheid bij het besturen van een vennootschap. Aan deze vrijheid is ook een bepaald risico verbonden. Zo kan een bepaalde beslissing achteraf bezien minder gelukkig zijn. Een minder gelukkige beslissing leidt niet zonder meer tot aansprakelijkheid van een bestuurder. Wanneer is wel sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?

Meer artikelen >