Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

advocaten rotterdam onderneming overheid

Onderneming en Overheid

Voor ondernemers is de overheid een belangrijke gesprekspartner. U hebt immers bij uw bedrijfsvoering te maken met overheidsbesluiten, wetten en regels, vergunningen, subsidies, plaatselijke verordeningen en uitzonderingen daarop. Deze zaken zijn voor ondernemers vaak ‘’zware kost’’; een advocaat met kennis van die zaken kan voor u meerwaarde hebben.

Het kan zijn dat de overheid een besluit neemt en dit uw ondernemers activiteiten belemmert. Onze rol is dan om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen, rekening houdend met de belangen van alle partijen. Ook begeleiden wij bedrijven bij het sluiten van overeenkomsten met bijvoorbeeld gemeenten.

Het is belangrijk om in zaken met de overheid tijdig uw rechtspositie en strategie te bepalen, dit omdat bij overheidszaken termijnen een belangrijke rol spelen. Door te anticiperen kunnen procedures, die veel tijd en geld kosten, worden voorkomen. Mocht het toch tot een procedure komen, dan kunnen onze advocaten uw belangen verdedigen.

In de dagelijkse praktijk adviseren onze advocaten bij kwesties rond bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, het aanvragen of aanvechten van een vergunning of subsidie, geschillen of conflicten met de (plaatselijke) overheid, bezwaar maken, schadevergoeding of planschadevergoeding.

terug naar overzicht

Het UBO-register

Sinds 27 september 2020 moeten vele verschillende organisaties die gevestigd zijn in Nederland hun Ultimate Beneficial Owner – uiteindelijk begunstigde – inschrijven in het UBO-register. Dit is ter uitvoering van de verplichting die de Europese Unie zo’n 5 jaar geleden aan de lidstaten heeft opgelegd in de vierde anti-witwasrichtlijn. Maar hoe zit het nu precies met deze verplichting?

De onderneming waar u een vordering op heeft is plotseling uitgeschreven uit het handelsregister. Wat kunt u doen?

Stel, u heeft een vordering op een onderneming en komt er tot uw ongenoegen achter dat deze onderneming is uitgeschreven uit het handelsregister. De onderneming lijkt niet meer te bestaan en u blijft achter met de onbetaalde vordering. 

Nitraatrichtlijn: wat zijn de kansen voor boerenbedrijven in een juridisch traject?

Wijzigende regelgeving en andere onverwachte overheidsmaatregelen kunnen drastisch ingrijpen in de bedrijfsvoering en de vooruitzichten van een onderneming. Ondernemers zullen er doorgaans alles aan doen om zich aan te passen aan dergelijke wijzigingen. In sommige gevallen achten ondernemers aanpassing aan een wijziging onmogelijk of te moeilijk. Een deel van die ondernemers beëindigt het bedrijf. Een ander deel zoekt de gang naar de rechter om de wijzigingen aan te vechten, althans compensatie af te dwingen.

Prinsjesdag 2020 – Belastingplan 2021

Op 15 september 2020, Prinsjesdag 2020, is het belastingpakket 2021 ingediend bij de Tweede Kamer daarnaast zijn een aantal wetsvoorstellen ingediend die niet onder het belastingpakket vallen maar die wel leiden tot wijzigingen van enkele belastingen. In deze bijdrage is een korte samenvatting weergegeven van het belastingplan 2021 en in de ingediende wetsvoorstellen.

Daniël van Genderen

conflicten, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en zaken doen, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Het UBO-register

Sinds 27 september 2020 moeten vele verschillende organisaties die gevestigd zijn in Nederland hun Ultimate Beneficial Owner – uiteindelijk begunstigde – inschrijven in het UBO-register. Dit is ter uitvoering van de verplichting die de Europese Unie zo’n 5 jaar geleden aan de lidstaten heeft opgelegd in de vierde anti-witwasrichtlijn. Maar hoe zit het nu precies met deze verplichting?

De onderneming waar u een vordering op heeft is plotseling uitgeschreven uit het handelsregister. Wat kunt u doen?

Stel, u heeft een vordering op een onderneming en komt er tot uw ongenoegen achter dat deze onderneming is uitgeschreven uit het handelsregister. De onderneming lijkt niet meer te bestaan en u blijft achter met de onbetaalde vordering. 

Nitraatrichtlijn: wat zijn de kansen voor boerenbedrijven in een juridisch traject?

Wijzigende regelgeving en andere onverwachte overheidsmaatregelen kunnen drastisch ingrijpen in de bedrijfsvoering en de vooruitzichten van een onderneming. Ondernemers zullen er doorgaans alles aan doen om zich aan te passen aan dergelijke wijzigingen. In sommige gevallen achten ondernemers aanpassing aan een wijziging onmogelijk of te moeilijk. Een deel van die ondernemers beëindigt het bedrijf. Een ander deel zoekt de gang naar de rechter om de wijzigingen aan te vechten, althans compensatie af te dwingen.

Meer artikelen >

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!