Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Onderneming en Vastgoed

Investeringen in vastgoed en projectontwikkeling kunnen goede rendementen opleveren en zijn niet zelden ook onderdeel van de oudedagsvoorziening. Hoe beter u dat “aan de voorkant” weet te regelen, hoe meer het beoogde doel zal worden bereikt. Leeman Verheijden Huntjens adviseert bij koop en verkoop van onroerend goed, bij commerciële huur en -verhuur en bij projectontwikkeling, en staat u bij in uw relatie tot andere ondernemers en betrokkenen, maar ook in uw relatie tot de overheid.  

Hebt u te maken met een vastgoedtransactie of projectontwikkeling die niet verloopt zoals gewenst en verwacht, dan is het van belang tijdig en goed geïnformeerd te worden over uw juridische positie. Dan kunt u de juiste beslissingen nemen. Komt een geschil niet tot een oplossing, dan moet uw standpunt bij de rechtbank goed en overtuigend naar voren worden gebracht. Ook dat is ons vak.

Kortom: wij helpen u bij het doen van verantwoorde investeringen in vastgoed en bij het optimaliseren van uw rendementen.

terug naar overzicht

Wanneer kan een koper van een woning de verkoper aanspreken voor een verborgen gebrek?

Wanneer je een (oud) huis koopt, koop je dit in de staat waarin het zich dan bevindt. Dat wil zeggen inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Blijkt dat er na de koop sprake is van een gebrek, is dit in beginsel voor risico van de koper. Dit klinkt logisch. Toch zijn er situaties denkbaar waarin de koper de verkoper kan aanspreken voor de kosten van herstel van het gebrek. In dit artikel leg ik uit wanneer daarvan sprake kan zijn.

Hof van Justitie: een commissaris van een stichting is geen btw-ondernemer

Volgens een arrest van het Europese Hof van Justitie op 13 juni 2019 hoeft een lid van een raad van commissarissen (RvC) van een stichting geen btw te betalen over de vergoeding voor zijn werkzaamheden als commissaris.

Dit besliste het Europees Hof van Justitie naar aanleiding van een prejudiciële vraag daarover van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Claims van genegeerde ondernemers bij onderhandse aanbestedingen

Het komt voor dat overheidsinstellingen een opdracht onderhands aanbesteden. Dat wil zeggen, dat een select aantal geïnteresseerde de gelegenheid krijgt om een aanbieding te doen. Een openbare uitnodiging tot inschrijving blijft daarbij achterwege. Deze wijze van aanbesteding is toegestaan bij opdrachten met een waarde beneden de Europese drempelbedragen.

Onroerend goed: rechten van derden

Stel je hebt een pand gekocht. Je gaat naar de notaris, na de le­ve­ring is het van jou. Maar het kan zijn dat er een recht is van een andere persoon. Zo’n “derde” kan een koop­op­tie heb­ben. Of er is sprake van een “dubbele verkoop”. Wat is in zo’n situatie de rol van de notaris? 

Wijziging van de Aanbestedingswet: de prijs-kwaliteitverhouding als heersende norm

Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee de Aanbestedingswet in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn. Naar verwachting zal de wetswijziging op 1 juli 2016 in werking treden.

Meer artikelen >

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!