Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

advocaten rotterdam vastgoed

Onderneming en Vastgoed

Investeringen in vastgoed en projectontwikkeling kunnen goede rendementen opleveren en zijn niet zelden ook onderdeel van de oudedagsvoorziening. Hoe beter u dat “aan de voorkant” weet te regelen, hoe meer het beoogde doel zal worden bereikt. Leeman Verheijden Huntjens adviseert bij koop en verkoop van onroerend goed, bij commerciële huur en -verhuur en bij projectontwikkeling, en staat u bij in uw relatie tot andere ondernemers en betrokkenen, maar ook in uw relatie tot de overheid.  

Hebt u te maken met een vastgoedtransactie of projectontwikkeling die niet verloopt zoals gewenst en verwacht, dan is het van belang tijdig en goed geïnformeerd te worden over uw juridische positie. Dan kunt u de juiste beslissingen nemen. Komt een geschil niet tot een oplossing, dan moet uw standpunt bij de rechtbank goed en overtuigend naar voren worden gebracht. Ook dat is ons vak.

Kortom: wij helpen u bij het doen van verantwoorde investeringen in vastgoed en bij het optimaliseren van uw rendementen.

terug naar overzicht

De huur van een bedrijfsruimte niet betalen in tijden van corona; kan dit zomaar?

In de afgelopen weken ontvingen de advocaten huurrecht van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten veel vragen van zowel huurders als verhuurders van bedrijfsruimte over de huurbetaling en andere rechten en plichten in deze bijzondere tijden. Huurkosten zijn een van de grootste kostenposten in de retail- en horecasector, dus om deze moeilijke tijden te door te komen, onderzoeken huurders of zij (tijdelijk) geen of minder huur mogen betalen.

Hoe werkt ontruimingsbescherming voor een huurder bij de huur van kantoorruimte (en overige bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW)?

Huurovereenkomsten voor kantoorruimte, opslag of overige bedrijfsruimte worden vaak 7:230a-huurovereenkomsten genoemd. Deze naam verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepaling. Huurders van deze huurovereenkomsten hebben na opzegging van de huurovereenkomst recht op ontruimingsbescherming.

Hoe draag ik een huurovereenkomst over door middel van het recht van indeplaatsstelling?

Een ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen, zal in het algemeen de huur van zijn bedrijfsruimte willen overdragen aan de koper. Dit is mogelijk door middel van indeplaatsstelling. Voor middenstandsbedrijfsruimte, zoals winkels, horeca, afhaal- of besteldiensten en ambachtsbedrijven is dit wettelijk geregeld. Het is een bijzondere vorm van contractovername.

Hoe werkt de opzegging van een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte (artikel 7:290 BW)?

Huurovereenkomsten voor winkels, horeca, afhaal- of besteldiensten en ambachtsbedrijven worden huurovereenkomsten voor middenstandsbedrijfsruimte genoemd. Voor dit type huurovereenkomsten gelden specifieke wettelijke bepalingen. Uitgangspunt is een hoge bescherming van de huurder. De huurder moet immers zijn onderneming kunnen opbouwen en inkomen en goodwill kunnen genereren. De bescherming van de huurder brengt ook mee dat huurovereenkomsten voor middenstandsbedrijfsruimte niet zomaar kunnen worden opgezegd. Daarvoor gelden wettelijke eisen.

Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Claims van genegeerde ondernemers bij onderhandse aanbestedingen

Het komt voor dat overheidsinstellingen een opdracht onderhands aanbesteden. Dat wil zeggen, dat een select aantal geïnteresseerde de gelegenheid krijgt om een aanbieding te doen. Een openbare uitnodiging tot inschrijving blijft daarbij achterwege. Deze wijze van aanbesteding is toegestaan bij opdrachten met een waarde beneden de Europese drempelbedragen.

Onroerend goed: rechten van derden

Stel je hebt een pand gekocht. Je gaat naar de notaris, na de le­ve­ring is het van jou. Maar het kan zijn dat er een recht is van een andere persoon. Zo’n “derde” kan een koop­op­tie heb­ben. Of er is sprake van een “dubbele verkoop”. Wat is in zo’n situatie de rol van de notaris? 

Wijziging van de Aanbestedingswet: de prijs-kwaliteitverhouding als heersende norm

Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee de Aanbestedingswet in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn. Naar verwachting zal de wetswijziging op 1 juli 2016 in werking treden.

Meer artikelen >

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!