Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Personeel

Als ondernemer bent u zuinig op uw mensen. Immers, uw werknemers vormen het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf. Zij presteren het beste als zij zich verbonden voelen aan uw onderneming en trots zijn deel uit te maken van ‘’de club’’. Belangrijk is daarbij dat duidelijk is hoe zaken binnen het bedrijf zijn geregeld; dat schept vertrouwen. De verhoudingen, rechten en plichten van uw werknemers moeten dan ook goed worden geregeld en vastgelegd. U kunt daarbij denken aan arbeids-en managementcontracten, directiecontracten en het aanpassen van arbeidsvoorwaarden.

Zijn er redenen om afscheid te nemen van een werknemer, dan kan een advocaat daarbij een toegevoegde waarde hebben. Er spelen immers nogal eens emoties mee; dan kan de inzet van een advocaat bijdragen aan een goed verloop van het afscheid. Uiteraard ligt de focus bij het ontslag op de uiteindelijke (financiële) gevolgen, maar ook wordt gelet op een vlotte en professionele afwikkeling.

Nu het arbeidsrecht recent een aantal wijzigingen heeft ondergaan, is het van belang tijdig advies in te winnen. Wij kunnen u bijstaan bij ontbinding en opzegging van arbeidsovereenkomsten, ontslag van een statutair directeur, en afvloeiingsregelingen. Ook bij problemen met een concurrentiebeding kunt u ons raadplegen.

Wat betreft medezeggenschap hebben onze advocaten de nodige kennis in huis. Zaken als het instellen van een Ondernemingsraad, de samenwerking met de OR of het oplossen van een geschil met de OR, vormen daarvan een onderdeel.

terug naar overzicht

12 november 2019: lezing "Actualiteiten Arbeidsrecht"

Is uw organisatie al klaar voor de wijzigingen in het arbeidsrecht die per 1 januari 2020 in werking treden? Het arbeidsrecht is altijd in beweging. De perikelen rondom de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn net achter de rug en de volgende wetswijzigingen staan al te wachten.

Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
12 november 2019: lezing "Actualiteiten Arbeidsrecht"

Is uw organisatie al klaar voor de wijzigingen in het arbeidsrecht die per 1 januari 2020 in werking treden? Het arbeidsrecht is altijd in beweging. De perikelen rondom de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn net achter de rug en de volgende wetswijzigingen staan al te wachten.

Meer artikelen >

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!