Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Procesvoering

Procederen is voor onze advocaten geen doel op zich. Indien u als ondernemer een probleem hebt met bijvoorbeeld een zakenrelatie zal in eerste instantie gekeken worden, op basis van de informatie en een goede analyse van de feiten, of er tot een efficiënte en voor u werkbare oplossing kan worden gekomen. Als blijkt dat er moet worden opgetreden, worden de kansen en risico’s van een juridische procedure inzichtelijk gemaakt. Factoren die daarbij een rol spelen zijn onder meer de duur van zo’n procedure, de kosten en de baten.

Wij beschikken over ruime ervaring in procederen. We treden onder meer op in geschillen bij koop, afgebroken onderhandelingen of de dreiging daarvan, in geschillen over de vraag of er een overeenkomst tot stand is gekomen, over toepasselijkheid van algemene voorwaarden, geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en/of vennoten en in geschillen over bedrijfsovernames.

In procedures wordt u bijgestaan door een team van gespecialiseerde advocaten, bestaande uit partners en medewerkers met het juiste ervaringsniveau. Wij garanderen de snelheid en ervaring die in uw bedrijfsbelang vereist is. Dat kan zijn het voeren van een bodemprocedure en/of een kort geding, het leggen van beslag en het doen executeren van vonnissen, kortom alle maatregelen die nodig zijn om uw belangen te behartigen.

terug naar overzicht

Aanvullen van een rechterlijke beslissing; wanneer is cassatie mogelijk

Als de rechter heeft nagelaten om te beslissen over een onderdeel van de vordering of het verzoek dat aan hem is voorgelegd, kan deze op verzoek van een partij zijn vonnis, arrest of beschikking aanvullen. 

Organisator festival 200 jaar stadsrechten Zaandam persoonlijk aansprakelijk

Het beloofde zo’n mooi evenement te worden. Op 1, 2 en 3 juni 2012 vierde Zaandam het feit dat het 200 jaar geleden stadsrechten ontving.

Boetebeding in overeenkomsten loont

In onze praktijk wordt regelmatig geprocedeerd over de schending van contracten, waarbij schadevergoeding wordt gevorderd.

Tenaamstelling auto brengt niet eigendom met zich

Het op naam stellen van een auto betekent niet automatisch dat de eigendom is overgedragen. Dat is door de rechtbank bevestigd in een door de branchegroep Automotive gevoerde procedure. Het volgende speelde er. 

Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Kort geding

Een snel resultaat. Dat is waar het bij het kort geding om draait. Wie een spoedeisende zaak heeft, moet overwegen om een kort geding te starten.

De wettelijke rente wordt verlaagd

Op 10 november jl. heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om de wettelijke rente te verlagen van 3% naar 2%. Met ingang van 1 januari 2015 geldt dit nieuwe rentepercentage.

Procederen is, zoals eerder opgemerkt, een vak apart

Eenieder gaat er van uit dat procederen als vanzelfsprekend bij een advocaat hoort. Echter, dat is bepaald niet het geval. Het merendeel van de advocaten komt überhaupt niet in de rechtszaal. Hierdoor is procederen steeds meer een specialisatie geworden.

Meer artikelen >