Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws, Nieuwsbrieven

Overtreding van veiligheidsinstructies reden voor ontslag op staande voet?

donderdag 19 december 2013

Een ontslag op staande voet wegens overtreding van veiligheidsinstructies kan rechtsgeldig zijn, indien de werkgever:

  • aannemelijk kan maken dat het veiligheidsbeleid binnen de onderneming hoge prio­riteit heeft;
  • zwaarwegende betekenis toekent aan en belang heeft bij een strikte naleving van de veiligheidsinstructies;
  • de veiligheidsinstructies met grote regelmaat bij de werknemers onder de aandacht brengt en toelicht;
  • haar veiligheidsbeleid daadwerkelijk handhaaft.

Het is van belang dat de werknemer voor ontvangst van documenten waarin veiligheids­voor­schriften zijn opgenomen, heeft getekend. De werkgever dient aandacht te besteden aan per­soon­lijke beschermingsmiddelen in het arbeidsvoorwaardenreglement. Daarnaast kan het van betekenis zijn of de werkgever de opera­tionele mede­werkers een VCA-certificaat heeft laten behalen en in verband met deze certificering regelmatig zogenaamde toolboxmeetings heeft gehouden, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan veiligheidsvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Essentiel is voorts dat specifieke veiligheids­voorschriften altijd schriftelijk door de werkgever worden gegeven en dat overtredingen van voorschriften nooit on­be­sproken worden gelaten. Hierbij dient het beginsel van hoor en wederhoor toegepast te worden.

Een omstandigheid die mede van belang kan zijn, is of de werknemer al eerder schriftelijk is gewaarschuwd voor overtreding van veiligheidsvoorschriften, of daarbij een sanctie (bij­voor­beeld in de vorm van een schorsing) is opgelegd en of daarbij is medegedeeld dat een vol­gen­de overtreding zal leiden tot ontslag op staande voet.

Let wel, bij de beoordeling van een ontslag op staande voet zal de rechter altijd de persoon­lijke omstandigheden van de werknemer blijven afwegen tegen de aard en ernst van de drin­g­en­de reden voor het ontslag.

Informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Peter Verheijden.

Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

conflicten

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Madelon van Breemen

internationaal

+31 (0)10 209 27 65 vanbreemen@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 75 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

onderneming en vastgoed

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 75 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

conflicten

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

bedrijven in financiële moeilijkheden

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

bedrijven in financiële moeilijkheden, onderneming en zaken doen

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl