Ben van Nieuwaal

september 27, 2022

filter berichten op:

De slijterij in de supermarkt dient ook te beschikken over een eigen leidinggevende

2021-12-15T15:06:17+00:00december 30, 2016|berichten, nieuws|

Nog net voor het einde van het jaar heeft de hoogste bestuursrechter een drietal interessante uitspraken gewezen, die overigens alle drie betrekking hebben op dezelfde materie. Centraal daarbij staat het antwoord op de vraag of er in een slijterij die gevestigd is in een supermarkt altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn. Indien dat immers het geval is, dan gelden daarmee voor slijterijen in supermarkten, wat betreft de aanwezigheid van een leidinggevende, dezelfde vereisten als voor zelfstandige slijterijen.

Een zonnepark roerend of onroerend?

2021-12-15T15:06:21+00:00september 22, 2016|berichten, branche, energie & industrie, nieuws|

Zonder energie staat alles stil. Bij energie wordt de focus in toenemende mate, mede gestimuleerd door overheidsmaatregelen (o.a. subsidies), gericht op alternatieve energiebronnen. Veelal spreekt men dan over ‘groene energie’ en een goed voorbeeld daarvan is zonne-energie.

Ongewenste planologische ontwikkelingen: wat te doen?

2021-12-15T15:06:23+00:00juli 11, 2016|berichten, Construction & property, nieuws|

In een dichtbevolkt land als Nederland, waar ruimte steeds schaarser wordt, is het van belang dat procedures die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken zorgvuldig worden doorlopen. Ook is het van belang om deze procedures als belanghebbende nauwgezet te volgen en tegen eventueel ongewenste planologische ontwikkelingen tijdig en op juiste wijze op te komen.

Off-specdieselolie een afvalstof?

2021-12-15T15:06:52+00:00februari 25, 2014|berichten, nieuws|

Op 12 december 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘Hof’) een voor de Europese brandstoffenbranche interessante uitspraak gedaan. Aan deze uit­spraak ging het volgende vooraf.

Vergunningvrij bouwen

2021-12-15T15:06:58+00:00april 5, 2013|berichten, nieuws|

Met de invoering op 1 oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de bouwvergunning vervangen door de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Naast de activiteit bouwen kan ook voor andere activiteiten een omgevingsvergunni

Go to Top