Daniël van Genderen

november 28, 2022

filter berichten op:

Nitraatrichtlijn: wat zijn de kansen voor boerenbedrijven in een juridisch traject?

2021-12-15T15:05:27+00:00september 22, 2020|berichten, branche, energie & industrie, nieuws, onderneming & overheid, specialisme|

Wijzigende regelgeving en andere onverwachte overheidsmaatregelen kunnen drastisch ingrijpen in de bedrijfsvoering en de vooruitzichten van een onderneming. Ondernemers zullen er doorgaans alles aan doen om zich aan te passen aan dergelijke wijzigingen. In sommige gevallen achten ondernemers aanpassing aan een wijziging onmogelijk of te moeilijk. Een deel van die ondernemers beëindigt het bedrijf. Een ander deel zoekt de gang naar de rechter om de wijzigingen aan te vechten, althans compensatie af te dwingen.

Budgetplafonds bij aanbestedingen

2021-12-15T15:05:53+00:00augustus 13, 2018|berichten, nieuws|

Aanbestedende diensten hebben een ruime vrijheid. Bij het bepalen van de voorwaarden waaronder een aan te besteden opdracht dient te worden uitgevoerd, staat voorop dat die vrijheid moet worden gerespecteerd. De rechter neemt dit steevast tot uitgangspunt.

Wanbeleid binnen de VvE en de dwarsliggende grooteigenaar

2022-01-25T14:57:52+00:00maart 2, 2018|berichten, nieuws|

Voor een eigenaar van een appartementsrecht is de zeggenschap over de woning ingeperkt door de vereniging van eigenaren. Over veel zaken ligt de zeggenschap bij de VvE. De vereniging beslist onder meer over gemeenschappelijk onderhoud, verbouwingen van gemeenschappelijke gedeelten, wijzigingen aan leidingwerken en financiële uitgaven.

Asbestperikelen bij de koop van woon- of bedrijfsruimten

2021-12-15T15:06:17+00:00december 30, 2016|berichten, Construction & property, nieuws|

Tot de vroege jaren negentig is bij de vervaardiging van veel producten gebruik gemaakt van de delfstof asbest. Zo zit in oude bouwmaterialen vaak asbest verwerkt. Groeiend inzicht over de schadelijke gezondheidseffecten bij de inhalatie van asbestvezels, leidde uiteindelijk op 1 juli 1993 tot de afkondiging van een algeheel verbod op het voorradig hebben en het verwerken van asbest. Uiteraard zijn veel bouwwerken ruim voor de inwerkingtreding van dat verbod opgericht.

Ga naar de bovenkant