David Harreman

juli 1, 2022

filter berichten op:

Verzoek sanering en Corona: de ontvanger denkt mee

2022-05-16T07:46:27+00:00mei 12, 2022|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, nieuws, onderneming & overheid|

De belastingdienst zal verzoeken om sanering van belastingschulden, tot nader order, met een soepele houding benaderen. Het gaat dan met name om verzoeken van ondernemers die een in de kern gezonde  onderneming hebben en die door de coronacrisis zijn getroffen. Voor deze ondernemers kan blijken dat het ruimhartige corona-uitstelregeling beleid geen soelaas biedt.

Uitstel van belastingbetaling tijdens corona

2022-05-09T14:42:12+00:00april 12, 2022|berichten, nieuws, onderneming & overheid|

Tijdens de coronacrisis werden in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voorwaarden opgenomen waaronder uitstel van betaling bij de Belastingdienst kon worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moest de ondernemer aan deze voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is dat geen dividend uitgekeerd mag worden ten tijde van het uitstel. Daarnaast mogen geen bonussen uitgekeerd worden.

Verandering box 3-heffing over inkomen uit sparen en beleggen

2022-02-08T13:37:56+00:00februari 3, 2022|berichten, nieuws|

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat mogelijk gevolgen kan hebben voor u als belastingplichtige. In dit arrest beslist de Hoge Raad namelijk dat de box 3-heffing over het inkomen uit sparen en beleggen in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel wordt ingegaan op het arrest en de gevolgen die het arrest voor u kan hebben. 

Prinsjesdag 2020 – Belastingplan 2021

2021-12-15T15:05:27+00:00september 16, 2020|berichten, branche, nieuws, onderneming & overheid, onderneming & zaken doen, personeel, specialisme, zakelijke dienstverlening|

Op 15 september 2020, Prinsjesdag 2020, is het belastingpakket 2021 ingediend bij de Tweede Kamer daarnaast zijn een aantal wetsvoorstellen ingediend die niet onder het belastingpakket vallen maar die wel leiden tot wijzigingen van enkele belastingen. In deze bijdrage is een korte samenvatting weergegeven van het belastingplan 2021 en in de ingediende wetsvoorstellen.

Steunmaatregelen Coronacrisis

2022-01-12T13:50:59+00:00maart 18, 2020|Bedrijven in financiële moeilijkheden, berichten, branche, Internationaal, nieuws, onderneming & overheid, onderneming & zaken doen, specialisme, zakelijke dienstverlening|

Gisteren heeft het kabinet een groot aantal maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn gericht op het ondersteunen van bedrijven en zzp-ers. De maatregelen bevatten enerzijds maatregelen ter behoud van de werkgelegenheid en anderzijds maatregelen die ervoor zorgen dat bedrijven niet failliet gaan en dat zzp-ers een inkomen kunnen behouden.

Go to Top