Toezicht op de (thuis)werkplek: wat mag een werkgever?

Eerder schreven wij al een artikel over de regels voor cameratoezicht op de werkplek. De behoefte aan controle bij werkgever overstijgt – mede gezien de coronapandemie – het enkel controleren van de werkplek met camera’s. Werkgevers hebben ook behoefte aan controleren van het surfgedrag van werknemers, alsook de e-mails die zij versturen. En uiteraard willen zij voorkomen dat werknemers onder werktijd op de thuiswerkplek urenlang internetshoppen en tv kijken. Maar is het controleren daarvan niet een inbreuk op de privacy van de werknemer, zeker op de thuiswerkplek?

In dit artikel gaan we op die vraag in. Mag een werkgever controlemiddelen inzetten en aan welke regels moet de werkgever zich houden bij een controle. Om een duidelijk beeld te vormen, zullen we ook rechtspraak bespreken.

Wanneer mag een werkgever structureel toezicht houden op werkplek?

De werkgever moet zich houden aan de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wil de werkgever toezicht gaan houden op de (thuis)werkplek? Dan moet dit kenbaar gemaakt worden in een bedrijfsreglement of personeelshandboek. Daarnaast moet de OR (indien aanwezig) toestemming geven voor deze controle. Tot slot is altijd een gerechtvaardigd belang nodig. En dat gerechtvaardigde belang is niet altijd aanwezig, zo blijkt uit de rechtspraak.

Mag een werkgever e-mails van een werknemer controleren?

De rechtbank Amsterdam heeft aan een werknemer een schadevergoeding toegekend van € 10.000,00 nadat de werkgever inbreuk had gemaakt op de privacy van de werknemer. De rechtbank oordeelde dat de werkgever zonder concrete verdenking, vooraankondiging of toestemming de mailbox van de werknemer heeft doorzocht. Dit zou gedaan zijn om informatie te verzamelen over lopende projecten. Echter, ook de jaren 2016, 2017 en 2018 werden doorzocht. Daarmee is volgens de rechtbank in strijd gehandeld met artikel 8 EVRM, zeker nu niets schokkends naar boven is gekomen. Ook had de werkgever een extern bureau moeten inschakelen voor het onderzoek, aldus de rechtbank.

Is cameratoezicht op de werkplek toegestaan?

De rechtbank Noord-Nederland hield bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding rekening met de gebeurtenissen rondom het plaatsen van camera’s op de werkvloer. De werkgever had zonder kennisgeving aan de werknemers en zonder toestemming van de OR verborgen camera’s geplaatst zonder dat daarvoor een gerechtvaardigd belang bestond. Ook had het verborgen cameratoezicht gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mede daardoor oordeelde de rechtbank dat sprake was van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Meer weten over cameratoezicht, lees dan: regels voor cameratoezicht op de werkplek.

Mag een werkgever toezicht houden op de thuiswerkplek?

Bij de inzet van controlemiddelen maakt het niet uit of de werknemer op kantoor werkt of thuis. Het thuiswerken is geen reden voor de werkgever om strenger te controleren. Een werknemer is niet verplicht om akkoord te gaan met een thuisbezoek. Een werkgever kan geen sancties opleggen bij weigering. Hetzelfde geldt wanneer de werkgever vraagt om een foto of video van de thuiswerkplek. Het controleren van e-mails, telefoonverkeer, surfgedrag en gedrag op social media is in beginsel niet mogelijk nu dit privé is. Echter, wanneer de werkgever voldoet aan de gestelde eisen, is controle mogelijk.

Op zoek naar een arbeidsrechtadvocaat in Rotterdam?

Kortom, u kunt als werkgever niet zonder meer uw werknemers controleren. Er moet altijd rekening gehouden worden met de privacy van uw werknemers. Neem daarom altijd contact op met een arbeidsrechtspecialist. Zij kunnen toetsen of u voldoet aan de voorwaarden.

Wilt u meer weten of de controlemiddelen die u als werkgever in kan zetten en hoe u dit op de juiste wijze kan doen? Neem contact op met Lisa Kloot van LVH Advocaten te Rotterdam. Zij helpt u graag bij het implementeren van deze controlemiddelen, waaronder door het opstellen van een internet- en e-mailbeleid en/of personeelshandboek.