Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Energie & Industrie

Onze specialisten hebben relevante kennis van de Energie- en Industriesector en treden op voor het (groot) mkb. Onder meer adviseren wij tankstation-exploitanten, oliehandelaren, bedrijven in de (petro)chemie, installatiebedrijven en bedrijven in de maakindustrie. Op het vlak van duurzame energie staan wij projectontwikkelaars, producenten en belanghebbenden (zoals particulieren) bij.

Adviseren en procederen

Wij adviseren over zaken als de exploitatie of overname van tankstations, maar ook over perikelen bij de oprichting van windmolens en zonneparken. Hiernaast zijn wij betrokken bij het opzetten en beëindigen van allerlei commerciële samenwerkingsverbanden. Verder kunnen wij u begeleiden bij bestuurs- en milieurechtelijke aangelegenheden, zoals vergunningaanvragen, handhavingskwesties en bodemverontreiniging.

Naast het geven van advies, wordt door ons veelvuldig geprocedeerd over uiteenlopende conflicten die in de sector kunnen ontstaan.

Branchekennis

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Energierecht en bezoeken regelmatig evenementen om onze branchekennis bij te houden en te vergroten. Ook denken wij graag met u mee over innovatieve ontwikkelingen en uitdagingen in de branche.

Onze specialisten zijn u graag van dienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouwe Bos of Peter Verheijden.
 

terug naar overzicht

De turboliquidatie en aansprakelijkheid

Wat is ook alweer de turboliquidatie? Het is een snelle en eenvoudige vorm om rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap op te laten houden te bestaan. Dit kan sinds de inwerkingtreding van de Wet inactieve rechtspersonen in 1994, maar is in de loop der jaren steeds populairder geworden. In geval van een turboliquidatie wordt een rechtspersoon door een eenvoudig aandeelhoudersbesluit ontbonden. Het bijzondere is dat de ontbinding niet wordt gevolgd door een formele vereffening. Er hoeft geen vereffenaar te worden benoemd. Er komt geen curator aan te pas. Het idee van de wetgever was om lege rechtspersonen zonder al te veel omhaal te kunnen opruimen.

Wie heeft recht op het tankstation bij einde huurovereenkomst?

De wet geeft een regeling voor het beantwoorden van deze vraag, maar in de huurovereenkomst mogen afwijkende afspraken worden gemaakt. In de praktijk gebeurt dat ook, maar vaak zijn deze afspraken niet duidelijk of gedateerd. Dat biedt kansen en bedreigingen.

Wijziging terugvordering BTW op oninbare vorderingen

Welke ondernemer heeft ze niet; oninbare vorderingen? Om meer dan één reden is dit zeer vervelend. In dit artikel richt ik mij op de teruggave van btw op oninbare vorderingen. Met ingang van 1 januari 2017 is de regelgeving versoepeld.

3e editie Tankstation Vakbeurs

Op dinsdag 15 november jl. vond de derde editie van de Tankstation Vakbeurs plaats. Tijdens het workshopprogramma en het congres konden de veertienhonderd bezoekers zich laten bijpraten over de laatste marktontwikkelingen. Namens de branchegroep Energie & Industrie van Leeman Verheijden Huntjens waren Bouwe Bos, Daniel van Genderen en Justin de Vries aanwezig.

Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 209 27 45 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 209 27 45 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Geschillen tussen aandeelhouders

Tussen aandeelhouders van de NV en de BV kunnen op allerlei gebieden verschillen van mening ontstaan. Meestal komen de aandeelhouders er samen uit, bijvoorbeeld door overleg te voeren in het kader van een algemene vergadering van aandeelhouders. Ook de raad van commissarissen (indien die er is) kan nuttige diensten verlenen. Maar soms komen de partijen er samen niet uit. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de onderneming, maar ook voor de aandeelhouders zelf. In de wet zijn verschillende regelingen opgenomen om tot een oplossing voor het geschil te komen. Hieronder wordt op enkele daarvan kort ingegaan.

Bewijslast acquisitiefraude gewijzigd vanaf 1 juli 2016

Ondernemers worden veelvuldig slachtoffer van acquisitiefraude. Daarbij is sprake van misleidende handelspraktijken. Met bepaalde (telefonische) verkooptechnieken wordt bij de ondernemer vertrouwen gewonnen en verwachting gewekt. Het doel daarvan is de ondernemer een overeenkomst te laten aangaan waarbij de tegenprestatie niet of niet naar behoren wordt geleverd.

De AOW-er : laten doorwerken of in dienst nemen?

Met de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is de positie van de AOW-er gewijzigd, in die zin dat er weinig tot geen ontslagbescherming meer voor deze werknemer geldt. Per 1 januari 2016 is vervolgens de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet beperkt de plichten van de werkgever in geval van ziekte van een AOW-er.

Meer artikelen >

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!