ons team

Home » Yvonne Jansen

Yvonne Jansen

Gespecialiseerd in :
Onderneming en vastgoed

Bel Yvonne via:
+31 (0)10 209 27 55

stuur e-mail
Download Vcard

Opleiding

Yvonne Jansen studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde daar zowel de master Ondernemingsrecht als de master Privaatrecht. In januari 2021 behaalde zij Cum Laude de Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht.

Advocaat bij LVH

Sinds augustus 2016.

Functie en feiten

Yvonne is werkzaam in de ondernemingsrechtelijke praktijk met een focus op vastgoed en huurrecht. Tot haar klanten behoren woningcorporaties, bouwbedrijven, verhuurders en huurders van bedrijfsruimte en startups.

Indien nodig procedeert Yvonne bij rechtbanken en gerechtshoven over onder meer aansprakelijkheid, huurrecht bedrijfsruimte, onbetaalde vorderingen, bankgaranties en meerwerk.

Expertise

Onderneming en vastgoed

Competenties

Yvonne investeert in contacten met cliënten, waardoor zij zich binnen organisaties makkelijk weet te bewegen. Zij weet op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen en gaat voor het best haalbare resultaat. Daarnaast zorgt zij voor een goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen in een zaak en geeft zij ruimte om vragen te stellen.

Registratie rechtsgebieden NoVa

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heeft Yvonne in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: huurrecht en vastgoedrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Persoonlijke eigenschappen

Direct, zorgvuldig en betrokken.

Lidmaatschappen / nevenactiviteiten

  • Lid van de Vereniging van Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ)

Artikelen geschreven door Yvonne Jansen

Advies Procureur-Generaal: huurders van bedrijfsruimten kunnen aanspraak maken op huurkorting wegens de coronapandemie

oktober 25, 2021|

In een zaak over de vraag of een huurder van bedrijfsruimte vanwege de coronapandemie aanspraak kan maken op huurkorting heeft de kantonrechter te Roermond op 31 maart prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De beantwoording van deze vragen is voor de rechtspraktijk van belang, omdat de antwoorden van de Hoge Raad ook andere huurders en verhuurders van bedrijfsruimte houvast zullen geven bij het oplossen van concrete gevallen.

Tijdelijke huurovereenkomst bedrijfsruimte: wat is mogelijk?

augustus 9, 2021|

In het vastgoed bestaan er twee soorten huurcontracten voor bedrijfsruimten: huur van middenstandsbedrijfsruimte (denk aan een winkel of horeca) of de huur voor overige bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte). In dit artikel wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om een huurovereenkomst voor korte duur te sluiten voor de verschillende soorten bedrijfsruimten.

Hoe werkt een koop-/ aannemingsovereenkomst bij onroerende zaken?

juli 12, 2021|

Wat is een koop-/aannemingsovereenkomst? Wanneer partijen afspreken dat één van hen tegen betaling een stuk grond zal leveren en daarop een gebouw zal bouwen of afbouwen, is er enerzijds sprake van een overeenkomst van koop van de grond en anderzijds een overeenkomst van aanneming van werk met betrekking tot het gebouw. Op het gedeelte dat betrekking heeft op de koop van de grond zijn de wettelijke regels van koop van toepassing. Op het gedeelte dat betrekking heeft op aanneming van werk (het bouwen en opleveren) zijn de regels van aanneming van werk van toepassing. Het maakt daarom praktisch niet zoveel uit of men spreekt over twee gekoppelde overeenkomsten (koop en aanneming van werk) of van één samengestelde overeenkomst waarop deels de regels van koop en deels de regels voor aanneming van werk van toepassing zijn.

Go to Top