In mijn vorige artikel ‘Dagvaarding ontvangen? Vijf aandachtspunten’ besprak ik vijf aandachtspunten voor het bestuderen van een dagvaarding. Zo noemde ik onder andere dat men kan worden gedagvaard in kort geding. In dit artikel zal ik nader ingaan op het ‘kort geding’, ook wel ‘de spoedprocedure’ genoemd.

Ik zal bespreken wat een kort geding is, hoe een kort geding kan worden aangevraagd en hoe het proces van het kort geding eruit ziet.

Wil u een kort geding starten of heeft u een kort geding dagvaarding ontvangen? Raadpleeg dan een advocaat.

Wat is een kort geding?

Omdat reguliere procedures vaak veel tijd in beslag nemen, maar men die tijd soms simpelweg niet heeft, bestaat de mogelijkheid van het ‘kort geding’.

Een kort geding is een spoedprocedure, waarin de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) een voorlopige voorziening kan geven. ‘Voorlopig’ omdat de beslissing van de voorzieningenrechter in principe zal gelden totdat op de vordering in de hoofdzaak is beslist.

Voorbeelden kort geding procedure

Een voorbeeld van een situatie waarin u een kort geding kan starten, is wanneer er conservatoir beslag op uw bankrekening is gelegd, terwijl u betalingen moet verrichten. Ook kan een kort geding wenselijk zijn indien de verkoper/koper weigert mee te werken aan de overdracht van een woning of wanneer er een executieverkoop gepland staat die u wil tegenhouden.

Een kort geding kan bijvoorbeeld ook gewenst zijn indien er op korte termijn iets wordt gepubliceerd, waarvan u niet wil dat het wordt gepubliceerd.

Hoe wordt een kort geding aangevraagd?

Het aanvragen van een kort geding werkt als volgt. Een advocaat stelt een concept kort geding dagvaarding op. In die dagvaarding wordt aangegeven wat de eisende partij van de gedaagde partij (wederpartij) vordert. Ook moet worden aangegeven waarom er spoed is bij die vordering.

Het kort geding formulier

Ondertussen zal een advocaat bij de wederpartij de verhinderdata opvragen voor de nader in te plannen kort geding zitting. Nadat de advocaat dat gedaan heeft, stuurt de advocaat de concept kort geding dagvaarding aan de voorzieningenrechter van de desbetreffende rechtbank toe. Daaraan hecht de advocaat het zogenaamde ‘kort geding formulier’. Dit formulier kan gedownload worden op de website van De Rechtspraak. Op dit formulier worden onder andere de gegevens en verhinderdata van partijen vermeld.

De voorzieningenrechter vult het formulier op zijn/haar beurt verder in en vermeldt daarop het zaaknummer, wanneer de kort geding zitting zal gaan plaatsvinden en bij welke voorzieningenrechter. Daarna finaliseert de advocaat de dagvaarding.

De deurwaarder gaat op pad

Nadat de kort geding dagvaarding definitief is, wordt de deurwaarder op pad gestuurd om de kort geding dagvaarding aan de wederpartij uit te brengen (ook wel ‘betekenen’ genoemd). De deurwaarder maakt dan dus aan de wederpartij kenbaar wanneer de kort geding zitting zal gaan plaatsvinden.

De kort geding zitting

Uiteindelijk vindt de kort geding zitting plaats. Tot uiterlijk 24 uur voor de zitting mogen partijen nog nadere stukken in het geding brengen.

Tijdens de kort geding zitting worden partijen veelal in de gelegenheid gebracht – middels spreekaantekeningen – hun verhaal te doen. In de meeste gevallen doet de voorzieningenrechter binnen 14 dagen na de kort geding zitting uitspraak.

Bijstand advocaat bij kort geding nodig?

Heeft u een kort geding dagvaarding ontvangen of wil u juist zelf een kort geding starten? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.