Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Arbeidsrecht en medezeggenschap

Als ondernemer bent u zuinig op uw mensen. Immers, uw werknemers vormen het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf. Zij presteren het beste als zij zich verbonden voelen aan uw onderneming en trots zijn deel uit te maken van ‘’de club’’. Belangrijk is daarbij dat duidelijk is hoe zaken binnen het bedrijf zijn geregeld; dat schept vertrouwen. De verhoudingen, rechten en plichten van uw werknemers moeten dan ook goed worden geregeld en vastgelegd. U kunt daarbij denken aan arbeids-en managementcontracten, directiecontracten en het aanpassen van arbeidsvoorwaarden.

Zijn er redenen om afscheid te nemen van een werknemer, dan kan een advocaat daarbij een toegevoegde waarde hebben. Er spelen immers nogal eens emoties mee; dan kan de inzet van een advocaat bijdragen aan een goed verloop van het afscheid. Uiteraard ligt de focus bij het ontslag op de uiteindelijke (financiële) gevolgen, maar ook wordt gelet op een vlotte en professionele afwikkeling.

Nu het arbeidsrecht recent een aantal wijzigingen heeft ondergaan, is het van belang tijdig advies in te winnen. Wij kunnen u bijstaan bij ontbinding en opzegging van arbeidsovereenkomsten, ontslag van een statutair directeur, en afvloeiingsregelingen. Ook bij problemen met een concurrentiebeding kunt u ons raadplegen.

Wat betreft medezeggenschap hebben onze advocaten de nodige kennis in huis. Zaken als het instellen van een Ondernemingsraad, de samenwerking met de OR of het oplossen van een geschil met de OR, vormen daarvan een onderdeel.

 

terug naar overzicht

Slapend dienstverband: moet het dienstverband met een zieke werknemer na 2 jaar ziekte worden beëindigd?

Na het einde van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken bij zieke werknemers, kan de werkgever rechtsgeldig de arbeidsovereenkomst opzeggen. Maar in de praktijk gebeurt dit niet altijd. Werkgevers houden de dienstverbanden ‘slapend’ in stand om zo te voorkomen dat de transitievergoeding moet worden uitbetaald. In dit artikel wordt besproken wat een slapend dienstverband is en of dit nog is toegestaan gezien huidige en toekomstige wetgeving.

Harde Brexit: Welke gevolgen heeft dit voor werknemers en werkgevers?

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) (wellicht) de Europese Unie (EU). Nog steeds is onduidelijk of de EU en het VK een deal zullen sluiten over de uittredingsvoorwaarden. De kans daarop wordt steeds kleiner. Indien geen deal wordt gesloten, zal sprake zijn van verstrekkende gevolgen voor werknemers en werkgevers. In dit artikel wordt een aantal van deze gevolgen besproken.

Loondoorbetaling zieke oproepkracht?

Is uw oproepkracht ziek, maar weet u niet of u hem of haar moet doorbetalen? Lees dan onderstaand artikel over de loondoorbetaling van zieke oproepkrachten.

Nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving per 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 is nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving in werking getreden. Graag stellen wij u in dit artikel kort op de hoogte van deze wijzigingen.

Peter Verheijden

onderneming en zaken doen, personeel

+31 (0)10 209 27 55 verheijden@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

personeel

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Slapend dienstverband: moet het dienstverband met een zieke werknemer na 2 jaar ziekte worden beëindigd?

Na het einde van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken bij zieke werknemers, kan de werkgever rechtsgeldig de arbeidsovereenkomst opzeggen. Maar in de praktijk gebeurt dit niet altijd. Werkgevers houden de dienstverbanden ‘slapend’ in stand om zo te voorkomen dat de transitievergoeding moet worden uitbetaald. In dit artikel wordt besproken wat een slapend dienstverband is en of dit nog is toegestaan gezien huidige en toekomstige wetgeving.

Harde Brexit: Welke gevolgen heeft dit voor werknemers en werkgevers?

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) (wellicht) de Europese Unie (EU). Nog steeds is onduidelijk of de EU en het VK een deal zullen sluiten over de uittredingsvoorwaarden. De kans daarop wordt steeds kleiner. Indien geen deal wordt gesloten, zal sprake zijn van verstrekkende gevolgen voor werknemers en werkgevers. In dit artikel wordt een aantal van deze gevolgen besproken.

Loondoorbetaling zieke oproepkracht?

Is uw oproepkracht ziek, maar weet u niet of u hem of haar moet doorbetalen? Lees dan onderstaand artikel over de loondoorbetaling van zieke oproepkrachten.

Meer artikelen >