Onderneming en vastgoed2021-12-29T14:54:41+00:00

Onderneming en Vastgoed

Home » Specialismen » Onderneming en vastgoed

Binnen de vastgoedbranche liggen conflicten op de loer. De belangen zijn voor de betrokken partijen groot. De ontwikkeling van nieuwe projecten, exploitatie en het gebruik van vastgoedobjecten en de overdracht van vastgoed, gaat niet zelden gepaard met juridisch getouwtrek. Bij LVH Advocaten zijn meerdere vastgoedspecialisten werkzaam, die u vakkundig bij kunnen staan in alle vastgoed-gerelateerde juridische kwesties.

Juridische ondersteuning bij projectontwikkeling

Rondom de ontwikkeling van nieuwe projecten kan een ingewikkelde problematiek aan de orde zijn. Een veelheid aan factoren kan van invloed zijn op de opleveringstermijn van het project, op de opleveringskwaliteit en op de kosten, met alle discussies van dien.

Voordat de eerste steen wordt gelegd, is er vaak al maandenlang gelobbyd bij de (lokale) overheid en is er ook al de nodige spanning tussen de aannemer, uitvoerder en opdrachtgever. Ongeacht welke partij u bent, is het belangrijk om compleet op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten, zodat u vanuit een sterke onderhandelingspositie kunt opereren en niet benadeeld wordt.

Mocht er toch een geschil ontstaan dat partijen niet kunnen oplossen, dan ligt een gang naar de rechter vaak in het verschiet.

Advocaat vastgoedtransacties

Ook rondom de exploitatie, de verkoop en het onderhoud van bestaand vastgoed kunnen geschillen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn verborgen gebreken na oplevering of onvoorziene kosten rond renovatiewerkzaamheden of scheve machtsverhoudingen binnen verenigingen van eigenaren. Uiteraard leveren ook huurovereenkomsten met regelmaat onenigheid op tussen huurder en verhuurder. In deze gevallen is wederom een gedegen juridische informatievoorziening van groot belang om te achterhalen of u het recht aan uw zijde heeft. De vastgoedadvocaten van LVH staan u graag bij om uw gelijk te halen en zo nodig een procedure te starten.

Vastgoedadvocaat Rotterdam

Wij hebben ruime ervaring met het vertegenwoordigen van de belangen van onder andere woningcorporaties, verhuurders, aannemers en projectontwikkelaars. U kunt dus voor iedere vastgoed-gerelateerde kwestie bij ons terecht, ongeacht aan welke kant van het geschil u staat.

Meer over Onderneming en Vastgoed:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Yvonne Jansen

+31 (0)10 209 27 75
jansen@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over conflicten

Advies Procureur-Generaal: huurders van bedrijfsruimten kunnen aanspraak maken op huurkorting wegens de coronapandemie

oktober 25, 2021|

In een zaak over de vraag of een huurder van bedrijfsruimte vanwege de coronapandemie aanspraak kan maken op huurkorting heeft de kantonrechter te Roermond op 31 maart prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De beantwoording van deze vragen is voor de rechtspraktijk van belang, omdat de antwoorden van de Hoge Raad ook andere huurders en verhuurders van bedrijfsruimte houvast zullen geven bij het oplossen van concrete gevallen.

Tijdelijke huurovereenkomst bedrijfsruimte: wat is mogelijk?

augustus 9, 2021|

In het vastgoed bestaan er twee soorten huurcontracten voor bedrijfsruimten: huur van middenstandsbedrijfsruimte (denk aan een winkel of horeca) of de huur voor overige bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte). In dit artikel wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om een huurovereenkomst voor korte duur te sluiten voor de verschillende soorten bedrijfsruimten.

Hoe werkt een koop-/ aannemingsovereenkomst bij onroerende zaken?

juli 12, 2021|

Wat is een koop-/aannemingsovereenkomst? Wanneer partijen afspreken dat één van hen tegen betaling een stuk grond zal leveren en daarop een gebouw zal bouwen of afbouwen, is er enerzijds sprake van een overeenkomst van koop van de grond en anderzijds een overeenkomst van aanneming van werk met betrekking tot het gebouw. Op het gedeelte dat betrekking heeft op de koop van de grond zijn de wettelijke regels van koop van toepassing. Op het gedeelte dat betrekking heeft op aanneming van werk (het bouwen en opleveren) zijn de regels van aanneming van werk van toepassing. Het maakt daarom praktisch niet zoveel uit of men spreekt over twee gekoppelde overeenkomsten (koop en aanneming van werk) of van één samengestelde overeenkomst waarop deels de regels van koop en deels de regels voor aanneming van werk van toepassing zijn.

Go to Top