Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)2021-12-29T14:50:53+00:00

Financiële moeilijkheden

Home » Specialismen » Bedrijven in financiële moeilijkheden » Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is op 1 januari 2021 in werking getreden. Door deze wetswijziging is het insolventierecht ingrijpend gewijzigd.

Dwangakkoord buiten faillissement op grond van de WHOA

De WHOA stelt een schuldenaar in staat om een dwangakkoord aan te bieden aan schuldeisers en andere stakeholders (zoals aandeelhouders) dat ertoe kan bijdragen dat een faillissement wordt voorkomen. Voorheen bestond enkel in surseance van betaling of faillissement de mogelijkheid om een dwangakkoord verbindend te laten verklaren.

Gebondenheid schuldeisers aan WHOA akkoord

Het akkoord wordt verbindend voor de schuldeisers als de rechtbank het akkoord homologeert. Ook als schuldeisers tegen het akkoord hebben gestemd kunnen zij aan het akkoord gebonden worden. De wet stelt daarvoor onder meer de eis dat het akkoord redelijk en eerlijk moet zijn. De schuldeisers krijgen de gelegenheid om over het akkoord te stemmen en worden daartoe in verschillende klassen ingedeeld. Een hypotheekhouder zal bijvoorbeeld voor het deel van zijn vordering dat gedekt is door het hypotheekrecht in een andere klasse ingedeeld worden dan een schuldeiser zonder voorrecht (oftewel een concurrente schuldeiser).

De inhoud van het akkoord in het kader van de WHOA

De schuldenaar heeft veel vrijheid bij het inrichten van het akkoord. Het voorgestelde akkoord kan een wijziging van de rechten van betrokkenen (schuldeisers en aandeelhouders) met zich brengen. Een schuldeiser zal bijvoorbeeld genoegen moeten nemen met slechts een gedeeltelijke betaling van zijn vordering of omzetting van een deel van de schuld in aandelenkapitaal.

Wettelijke regeling WHOA

De regeling van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord is behoorlijk complex. Aan de inhoud van het akkoord worden diverse eisen gesteld. Er dient bijvoorbeeld aangegeven te worden welke waarde naar verwachting gerealiseerd wordt als het akkoord tot stand komt (de reorganisatiewaarde) en ook de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement (de liquidatiewaarde). Er dienen dus waarderingen plaats te vinden.

Op basis hiervan kan onder meer getoetst worden aan de no creditor worse off rule, waarmee wordt bedoeld dat de rechtbank het verzoek tot homologatie van het akkoord op verzoek van een schuldeisers kan afwijzen als de schuldeiser door het akkoord in een slechtere positie komt te verkeren dan bij vereffening van het vermogen van de schuldenaar bij faillissement.

Naast de schuldenaar, schuldeisers en stakeholders kunnen ook andere personen een rol spelen, zoals een herstructureringsdeskundige, observator en andere door de rechtbank te benoemen deskundigen.

Advocaten begeleiding WHOA

Wij helpen u graag als u een akkoord wenst aan te bieden teneinde een faillissement te voorkomen of wanneer u wordt geconfronteerd met een schuldenaar die een akkoord wenst aan te bieden.

Meer over Bedrijven in financiële moeilijkheden:

klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Peter de Graaf

+31(0)10 209 27 52
degraaf@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Rob Steenhoek

+31 (0)10 209 27 52
steenhoek@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Justin de Vries

+31 (0)10 209 27 52
devries@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Wat vinden onze cliënten

We hebben al enkele jaren zeer goede ervaringen met LVH advocaten. Het kantoor kenmerkt zich door een gedegen Rotterdamse down-to-earth werkmentaliteit met daarbij een uitstekende kennis van zaken. Bij onze laatste samenwerking heeft Mr. R.C. Steenhoek ons als adviseur bijgestaan tijdens de afwikkeling van een faillissement. Door zijn ruime ervaring als curator is mr. Steenhoek zeer deskundig in deze trajecten. Hij is zeer toegankelijk, weet de belangrijke details te benoemen, denkt vele stappen vooruit  en komt met een duidelijk plan van aanpak. Tijdens de afwikkeling van het faillissement met de curator heeft mr. Steenhoek ons voortreffelijk vertegenwoordigt. We zijn zeer tevreden over het behaalde resultaat en we zijn ervan overtuigd dat zonder zijn expertise we dit niet op deze wijze hadden kunnen afhandelen.

P.E. van Erk

In 2019 en 2020 hebben wij LVH Advocaten benaderd voor een advies om de zaak op een zorgvuldige en deskundige wijze te beëindigen. Dit is volledig op een praktische en binnen een zeer korte periode opgelost. Hij had altijd zijn volledige aandacht voor mijn verhaal. Het is op een zeer nette manier afgehandeld. De samenwerking was perfect!

Met alle dank aan de heer Rob Steenhoek.

Ton Hameeteman

Meer over bedrijven in financiële moeilijkheden

Afwijzing homologatieverzoek WHOA akkoord

januari 31, 2022|

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. Inmiddels is er een substantieel aantal uitspraken over gewezen. Het is nog steeds de vraag hoe de praktijk zich gaat ontwikkelen en of gezegd kan worden of de invoering van de wet een succes is geweest. Tot op heden is het aantal (gepubliceerde) toegewezen homologatieverzoeken nog relatief gering.

Go to Top