< terug naar overzicht

In navolging van het in april 2020 bereikte akkoord tussen de vastgoed- en retailsector over huuropschorting voor winkeliers vanwege de gevolgen van de coronacrisis is er nu een steunakkoord 2.0.

 

Het steunakkoord 2.0 van 3 juni 2020 biedt met name retailers handvatten om tot afspraken met verhuurders van winkelruimte te komen. Betrokken partijen zijn de Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN), Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, VastGoedOverleg (VGO), INretail en Detailhandel Nederland. Uitgangspunt is dat partijen problemen samen aanpakken en begrip tonen voor ieders belangen in een periode van grote onzekerheid en zorgen.

 

Het steunakkoord biedt gedeeltelijke kwijtschelding van de huur van winkelruimte

De belangrijkste afspraak is dat huurders en verhuurders van winkelruimte voorstellen om voor de maanden april en mei 2020 de helft van de huur kwijt te schelden en dat de huur van juni voor de helft wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Afspraken blijven echter maatwerk tussen de verhuurder en huurder van de winkelruimte en kan daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Vaak zijn er al aanvullende of alternatieve (maatwerk)afspraken gemaakt tussen de verhuurder en huurder van winkelruimte.

 

Het steunakkoord roept verhuurders en huurders in retailbranche op om afspraken te maken

In het steunakkoord wordt een oproep gedaan aan verhuurders en huurders die nog geen afspraken hebben gemaakt om die te gaan maken. Daarbij wordt opgemerkt dat de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het eerste Steunakkoord en de uitwerking daarvan volstaan en hebben kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij alle stakeholders. Het Steunakkoord biedt in de praktijk dus werkbare handvatten voor het maken van afspraken omtrent de huurbetalingen in tijden van corona.

 

Het steunakkoord doet een oproep aan alle stakeholders in de Nederlandse Retailsector

Naast een richtlijn voor gesprekken tussen huurders en verhuurders van winkelruimte worden alle stakeholders binnen de retailsector opgeroepen om constructief en oplossingsgerecht samen te werken tijdens de coronacrisis:

“De Nederlandse ruimtelijke winkelstructuur is uniek en vormt de basis van de manier waarop we in Nederland met elkaar leven en is daarmee mede bepalend voor de wijze waarop en hoe sterk we als Nederland uit deze crisis kunnen komen. Om de leefbaarheid van binnensteden en centrumgebieden en de unieke fijnmazige winkelstructuur van Nederland te beschermen wordt door alle stakeholders een dringende oproep gedaan om in constructief overleg dit onderwerp alle mogelijke (politieke) aandacht te geven. Help elkaar waar nodig en zoek gezamenlijk naar oplossingen gedurende deze crisis, dit gezien de implicaties van social distancing en de onzekerheden naar de toekomst.“

 

Het steunakkoord wordt ondersteund door de overheid en banken

Overheid en banken ondersteunen het akkoord en hebben maatregelen getroffen om ondernemers en bedrijven te ondersteunen. Volgens de betrokken partijen bij het Steunakkoord leveren deze maatregelen voor dit moment een substantiële bijdrage aan de acute impact van corona op de retailsector.

Corona en de toekomst voor retail

In het Steunakkoord staat dat de gevolgen van Covid-19 langer duren dan initieel gedacht en nog onvoldoende overzien kunnen worden. Afgesproken is dat de stakeholders de ontwikkelingen omtrent corona gezamenlijk op de voet blijven volgen.

 

Advocaat huurrecht Rotterdam

Bent u verhuurder of huurder van bedrijfsruimte en bent u benieuwd naar wat het Steunakkoord voor u betekent? Of heeft u advies nodig over het maken van afspraken omtrent huurbetalingen van uw winkel- of bedrijfsruimte? Neem dan contact op met Yvonne Jansen.