Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Nieuws

Valt een vergoeding voor goodwill onder de verhuis- en inrichtingskosten bij de opzegging van een huurovereenkomst?

maandag 19 februari 2018

Op vrijdag 16 februari 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de verhuis- en inrichtingskosten die een verhuurder moet betalen bij beëindiging van de huurovereenkomst voor bedrijfsruimte.

In deze zaak werd de huurder van een restaurant geconfronteerd met opzegging van de huurovereenkomst. Kon deze restauranthouder aanspraak maken op vergoeding van goodwill?

De casus: huur restaurant voor onbepaalde tijd

Sinds 1 juni 1996 huurde de restauranthouder het restaurant en de naastgelegen bedrijfswoning van de verhuurder. De huurovereenkomst is aan te merken als een zogenoemde ‘artikel 7:290-bedrijfsruimte’. Op deze huurovereenkomsten is de wettelijke termijnenregeling van toepassing ten aanzien van de duur van de huurovereenkomst. Na ommekomst van twee termijnen van vijf jaren was de huurovereenkomst, conform de wettelijke regeling, per 1 juni 2006 voortgezet voor onbepaalde tijd.

Opzegging huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Opzegging van een artikel 7:290-bedrijfsruimte is aan strenge vereisten verbonden. De verhuurder moet opzeggen per exploot of aangetekende brief en dient een opzegtermijn van tenminste één jaar in acht nemen. Daarnaast dient de opzeggingsbrief de gronden te vermelden waarop de huur wordt opgezegd. In dit geval had de verhuurder de huurovereenkomst opgezegd wegens dringend eigen gebruik.

Huurder stemt niet in met de opzegging huurovereenkomst

In dit geval stemde de restauranthouder niet in met de opzegging. De verhuurder heeft daarom de rechter gevraagd het tijdstip vast te stellen waarop de huurovereenkomst eindigt en het tijdstip van de ontruiming. De huurder maakte op zijn beurt aanspraak op een vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten in de zin van artikel 7:297 lid 1 BW. De rechtbank wees de vordering van de verhuurder af. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wees de vordering van de verhuurder toe en bepaalde wanneer de huurovereenkomst eindigde en het restaurant en de bedrijfswoning ontruimd moesten worden. Tevens bepaalde het hof dat de verhuurder aan de huurder een vergoeding voor de verhuis- en inrichtingskosten moest betalen.

Hoge Raad: komt goodwill voor vergoeding in aanmerking?

In cassatie bij de Hoge Raad klaagt de huurder erover dat het hof hem ten onrechte geen vergoeding voor goodwill heeft toegekend als onderdeel van de verhuisvergoeding. De Hoge Raad is het echter eens met het hof. De tekst van artikel 7:297 lid 1 BW geeft geen aanwijzing dat onder ‘verhuis- en inrichtingskosten’ ook zou vallen de in verband met een nieuwe locatie te betalen vergoeding voor goodwill. De bepaling heeft naar haar bewoordingen immers betrekking op (kosten verbonden met) het feitelijk betrekken van nieuwe bedrijfsruimte, terwijl een vergoeding voor goodwill ziet op, kort gezegd, de winstverwachting van het in die nieuwe bedrijfsruimte uit te oefenen bedrijf. Kortom: de huurder kon geen aanspraak maken op vergoeding van goodwill als onderdeel van de verhuisvergoeding.

Vragen over een opzegging van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte?

Bent u een verhuurder en wenst u een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte te beëindigen, of bent u een huurder en bent u het niet eens met een opzegging? Neem dan voor juridisch advies contact op met Yvonne Jansen.

Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75
LinkedIn
Download vCard
Stuur een e-mail
Yvonne Jansen
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Zoek in artikelen
Bouwe Bos

procesvoering

+31 (0)10 209 27 63 bos@lvh-advocaten.nl
Daniël van Genderen

procesvoering, aanbestedingen, onderneming en overheid

+31(0)10 206 17 81 vangenderen@lvh-advocaten.nl
Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl
Yvonne Jansen

huur (contract en ontruiming), onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 jansen@lvh-advocaten.nl
David Harreman

onderneming en overheid, onderneming en aandeelhouders, nationaal en Internationaal Belastingrecht

+31 (0)10 209 27 77 harreman@lvh-advocaten.nl
Lisa Kloot

arbeidsrecht en medezeggenschap

+31(0)10 209 27 61 kloot@lvh-advocaten.nl
Ben van Nieuwaal

onderneming en overheid

+31 (0)10 206 17 81 vannieuwaal@lvh-advocaten.nl
Michelle Reevers

luchtvaart, commerciële contracten, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 75 reevers@lvh-advocaten.nl
Hans Rijntjes

procesvoering, huur (contract en ontruiming), incasso, onderneming en aandeelhouders

+31 (0)10 209 27 55 rijntjes@lvh-advocaten.nl
Rob Steenhoek

insolventierecht, ondernemingsrecht

+31 (0)10 209 27 52 steenhoek@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

commerciële samenwerkingen, 
overnames en arbeidsrecht

+31 (0)10 209 27 75 verheijden@lvh-advocaten.nl
Justin de Vries

onderneming en aandeelhouders, faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 devries@lvh-advocaten.nl
Leoni van Westen

procesvoering

+31 (0)10 209 27 75 vanwesten@lvh-advocaten.nl