Ontslag2021-12-29T14:36:56+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Ontslag

Ontslag

Uiteraard houdt u uw werknemers graag binnen uw bedrijf, maar soms kan het goed of zelfs nodig zijn om afscheid van elkaar te nemen. In dat geval is het verstandig om een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. De arbeidsrechtadvocaten van LVH Advocaten kunnen u bijstaan in alle aspecten die komen kijken bij het ontslag van werknemers.

Arbeidsconflict of reorganisatie?

Ontstaat bijvoorbeeld een verschil van inzicht of is sprake van een arbeidsconflict, dan leidt dit meestal tot spanningen en irritaties en wilt u snel het ontslag van de werknemer realiseren, om zo weer de rust in uw bedrijf te laten terugkeren.

Ook wanneer arbeidsplaatsen vervallen wilt u snel schakelen om kosten te besparen, concurrerend te blijven en continuïteit te waarborgen. Hiermee gaat u van een financieel onzekere naar een kostenefficiënte en concurrerende situatie.

Geen negatieve energie maar een vlotte en professionele afwikkeling

Een langdurige ontslagsituatie kost negatieve energie en (alleen al) daarom moet een ontslag vlot en professioneel afgewikkeld worden. De snelste manier om een beëindiging van een dienstverband te bewerkstelligen is door een regeling in onderling overleg te treffen met de werknemer. Vaak lukt dit, soms niet. In dat laatste geval moet een ontslagprocedure gevoerd worden bij het UWV of bij de kantonrechter.

Welke optie ook gekozen wordt, eerst moeten alle relevante feiten en omstandigheden boven water gehaald worden om vervolgens met overtuiging een koers in te zetten gericht op een vlotte en professionele afwikkeling. Een arbeidsrechtadvocaat van LVH Advocaten kan u bijstaan om deze koers te bepalen voor een optimaal resultaat.

Ontslag op initiatief van de werknemer

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat een werknemer zelf ontslag neemt door de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hierbij komen vragen aan de orde over de toepasselijkheid van concurrentie- en relatiebedingen en kwesties rond intellectueel eigendom. Heldere afspraken daarover zijn belangrijk ter bescherming van uw bedrijfsdebiet. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in het ontslagrecht en kunnen belangrijke aandachtspunten in dit verband bepalen en voor u de juiste bescherming organiseren.

De arbeidsrechtadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam zijn gespecialiseerd in het ontslagrecht en staan u graag bij in alle aspecten waarmee uw bedrijf te maken krijgt bij het ontslag van een werknemer.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 55
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Arbeidsvoorwaarde leaseauto: Kan werkgever de leaseauto van werknemer innemen?

november 12, 2021|

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om aan hun werknemers een leaseauto ter beschikking te stellen. Vaak gebeurt dit omdat de leaseauto nodig is voor de uitoefening van de werkzaamheden, maar een leaseauto kan ook verstrekt worden voor woon-werkverkeer. Maar kan de werkgever de leaseauto van de werknemer ook weer innemen?

Kwalificatie arbeidsrelatie: managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

oktober 11, 2021|

Het kwalificeren van een arbeidsrelatie is van groot belang. Het bepaalt welke rechten en plichten partijen jegens elkaar hebben. Zo is de relatie tussen werkgever en werknemer zeer verschillend van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien mogelijk is het dan ook verstandig om zo duidelijk mogelijke afspraken te maken over de relatie. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Maar wat nu als partijen verschillen van mening over de kwalificatie van de arbeidsrelatie?

Concurrentiebeding opdrachtnemers en het belemmeringsverbod

september 13, 2021|

In de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan – net zoals bij werkgevers en werknemers - een concurrentiebeding overeengekomen worden, zodat de opdrachtgever zijn bedrijfsbelangen kan beschermen wanneer de relatie met de opdrachtnemer eindigt.

Go to Top