Ontslag2022-07-28T14:05:48+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Ontslag

Ontslag

Uiteraard houdt u uw werknemers graag binnen uw bedrijf, maar soms kan het goed of zelfs nodig zijn om afscheid van elkaar te nemen. In dat geval is het verstandig om een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. De arbeidsrechtadvocaten van LVH Advocaten kunnen u bijstaan in alle aspecten die komen kijken bij het ontslag van werknemers.

Arbeidsconflict of reorganisatie?

Ontstaat bijvoorbeeld een verschil van inzicht of is sprake van een arbeidsconflict, dan leidt dit meestal tot spanningen en irritaties en wilt u snel het ontslag van de werknemer realiseren, om zo weer de rust in uw bedrijf te laten terugkeren.

Ook wanneer arbeidsplaatsen vervallen wilt u snel schakelen om kosten te besparen, concurrerend te blijven en continuïteit te waarborgen. Hiermee gaat u van een financieel onzekere naar een kostenefficiënte en concurrerende situatie.

Geen negatieve energie maar een vlotte en professionele afwikkeling

Een langdurige ontslagsituatie kost negatieve energie en (alleen al) daarom moet een ontslag vlot en professioneel afgewikkeld worden. De snelste manier om een beëindiging van een dienstverband te bewerkstelligen is door een regeling in onderling overleg te treffen met de werknemer. Vaak lukt dit, soms niet. In dat laatste geval moet een ontslagprocedure gevoerd worden bij het UWV of bij de kantonrechter.

Welke optie ook gekozen wordt, eerst moeten alle relevante feiten en omstandigheden boven water gehaald worden om vervolgens met overtuiging een koers in te zetten gericht op een vlotte en professionele afwikkeling. Een arbeidsrechtadvocaat van LVH Advocaten kan u bijstaan om deze koers te bepalen voor een optimaal resultaat.

Ontslag op initiatief van de werknemer

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat een werknemer zelf ontslag neemt door de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hierbij komen vragen aan de orde over de toepasselijkheid van concurrentie- en relatiebedingen en kwesties rond intellectueel eigendom. Heldere afspraken daarover zijn belangrijk ter bescherming van uw bedrijfsdebiet. Onze arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in het ontslagrecht en kunnen belangrijke aandachtspunten in dit verband bepalen en voor u de juiste bescherming organiseren.

De arbeidsrechtadvocaten van LVH Advocaten te Rotterdam zijn gespecialiseerd in het ontslagrecht en staan u graag bij in alle aspecten waarmee uw bedrijf te maken krijgt bij het ontslag van een werknemer.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 76
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Vermindering van bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is

juli 4, 2022|

Een bestuurder is op grond van artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Go to Top