(Wijzigen van) arbeidsvoorwaarden2021-12-29T14:38:33+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » (Wijzigen van) arbeidsvoorwaarden

(Wijzigen van) arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers staan centraal in iedere arbeidsovereenkomst. Het is uiteraard van groot belang dat daarin niet alleen de belangen van uw medewerkers, maar ook die van u (tijdens en na afloop van het dienstverband) goed geborgd worden. Het opstellen van deze voorwaarden verdient dan ook serieuze en blijvende aandacht. Wij helpen u daarbij graag.

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Niet alleen het opstellen, ook het (mogen) wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers is een onderwerp waar u regelmatig en in uiteenlopende situaties mee te maken hebt. Bij het samenvoegen – harmonisatie – van arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld na een overname), bij wijziging van fiscale regelgeving of indien bedrijfseconomische omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoals een Coronacrisis.

Het is van belang om allereerst na te gaan wat u wilt wijzigen en of daarbij eigenlijk wel sprake is van een arbeidsvoorwaarde dan wel van, bijvoorbeeld, een ordevoorschrift (bijvoorbeeld: verbod van alcoholgebruik tijdens het werk). In het laatste geval zijn de spelregels voor aanpassing van arbeidsvoorwaarden niet van toepassing. Ordevoorschriften vallen namelijk onder het instructierecht van de werkgever.

Ook speelt bij het bepalen van de mogelijkheid van aanpassing van arbeidsvoorwaarden een rol of sprake is van primaire, secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Gronden voor wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Wilt u arbeidsvoorwaarden wijzigen, dan zult u daarover in eerste instantie in overleg treden met uw medewerker(s) en deze vragen om met de voorgenomen wijzigingen in te stemmen. Geeft een werknemer geen toestemming om de arbeidsvoorwaarde(n) te wijzigen, dan bestaan er verschillende gronden om een gewenste wijziging van arbeidsvoorwaarden toch te realiseren, te weten eenzijdige wijziging (indien overeengekomen in de arbeidsovereenkomst), goed werknemer- en werkgeverschap, redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden.

Arbeidsvoorwaarden en de overgang van onderneming

Na overgang van een onderneming bestaat vaak de behoefte om arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Wilt u arbeidsvoorwaarden wijzigen na een overgang van onderneming? Daarbij kunnen bijzondere omstandigheden bestaan waarmee u rekening moet houden. Zoals verworven rechten, te treffen overgangsregelingen en toepasselijke CAO(‘s).

Arbeidsrecht Advocaat

Wilt u meer weten over werkbare en effectieve arbeidsvoorwaarden en hoe u deze in verschillende situaties kunt wijzigen, neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 55
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Arbeidsvoorwaarde leaseauto: Kan werkgever de leaseauto van werknemer innemen?

november 12, 2021|

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om aan hun werknemers een leaseauto ter beschikking te stellen. Vaak gebeurt dit omdat de leaseauto nodig is voor de uitoefening van de werkzaamheden, maar een leaseauto kan ook verstrekt worden voor woon-werkverkeer. Maar kan de werkgever de leaseauto van de werknemer ook weer innemen?

Kwalificatie arbeidsrelatie: managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

oktober 11, 2021|

Het kwalificeren van een arbeidsrelatie is van groot belang. Het bepaalt welke rechten en plichten partijen jegens elkaar hebben. Zo is de relatie tussen werkgever en werknemer zeer verschillend van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien mogelijk is het dan ook verstandig om zo duidelijk mogelijke afspraken te maken over de relatie. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Maar wat nu als partijen verschillen van mening over de kwalificatie van de arbeidsrelatie?

Concurrentiebeding opdrachtnemers en het belemmeringsverbod

september 13, 2021|

In de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan – net zoals bij werkgevers en werknemers - een concurrentiebeding overeengekomen worden, zodat de opdrachtgever zijn bedrijfsbelangen kan beschermen wanneer de relatie met de opdrachtnemer eindigt.

Go to Top