Ziekte2021-12-29T14:37:20+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Ziekte

Ziekte

Bij een ziekmelding van een werknemer, dient u als ondernemer alert te zijn en een actieve houding te tonen. Heeft de werknemer ondersteuning nodig? Betreft het kortdurend of langdurig verzuim? En hoe wordt omgegaan met eventuele re-integratie? Wellicht buiten het eigen bedrijf? De arbeidsrechtspecialisten van LVH Advocaten staan u graag bij om dit soort vragen te beantwoorden.

Ziekteverzuimbeleid

Iedere ondernemer streeft naar duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers en wil voor zijn bedrijf een vitaal team en een laag ziekteverzuim, maar niet iedere ondernemer weet hoe dit optimaal bereikt kan worden. De arbeidsrechtspecialisten van LVH Advocaten weten dat het realiseren van een laag ziekteverzuim begint bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed ziekteverzuimbeleid. Ook hiermee helpen wij u graag.

Re-integratie

Is bij uw werknemer sprake van langdurig ziekteverzuim? Dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk actie te ondernemen door met re-integratie te starten. U vangt hier mee aan door het inschakelen van een bedrijfsarts/arbodienst. Samen met de werknemer en bijvoorbeeld de bedrijfsarts kunt u vaststellen wat de werknemer wel en niet kan gedurende het ziekteverzuim.

Arbeidsconflict en ziekte

Ziekte kan ook gepaard gaan met een arbeidsconflict. Een werknemer meldt zich bijvoorbeeld ziek vanwege een conflictsituatie op het werk terwijl geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Of de werknemer is ziek geworden door het arbeidsconflict (burn-out). In deze situaties is het belangrijk dat u tijdig actie onderneemt. Een advocaat kan u goed adviseren om de zaak in goede banen te leiden.

Arbeidsrecht Advocaat

Hebt u vragen of wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 55
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Arbeidsvoorwaarde leaseauto: Kan werkgever de leaseauto van werknemer innemen?

november 12, 2021|

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om aan hun werknemers een leaseauto ter beschikking te stellen. Vaak gebeurt dit omdat de leaseauto nodig is voor de uitoefening van de werkzaamheden, maar een leaseauto kan ook verstrekt worden voor woon-werkverkeer. Maar kan de werkgever de leaseauto van de werknemer ook weer innemen?

Kwalificatie arbeidsrelatie: managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

oktober 11, 2021|

Het kwalificeren van een arbeidsrelatie is van groot belang. Het bepaalt welke rechten en plichten partijen jegens elkaar hebben. Zo is de relatie tussen werkgever en werknemer zeer verschillend van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien mogelijk is het dan ook verstandig om zo duidelijk mogelijke afspraken te maken over de relatie. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Maar wat nu als partijen verschillen van mening over de kwalificatie van de arbeidsrelatie?

Concurrentiebeding opdrachtnemers en het belemmeringsverbod

september 13, 2021|

In de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan – net zoals bij werkgevers en werknemers - een concurrentiebeding overeengekomen worden, zodat de opdrachtgever zijn bedrijfsbelangen kan beschermen wanneer de relatie met de opdrachtnemer eindigt.

Go to Top