Ziekte2022-07-28T14:07:12+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Ziekte

Ziekte

Bij een ziekmelding van een werknemer, dient u als ondernemer alert te zijn en een actieve houding te tonen. Heeft de werknemer ondersteuning nodig? Betreft het kortdurend of langdurig verzuim? En hoe wordt omgegaan met eventuele re-integratie? Wellicht buiten het eigen bedrijf? De arbeidsrechtspecialisten van LVH Advocaten staan u graag bij om dit soort vragen te beantwoorden.

Ziekteverzuimbeleid

Iedere ondernemer streeft naar duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers en wil voor zijn bedrijf een vitaal team en een laag ziekteverzuim, maar niet iedere ondernemer weet hoe dit optimaal bereikt kan worden. De arbeidsrechtspecialisten van LVH Advocaten weten dat het realiseren van een laag ziekteverzuim begint bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed ziekteverzuimbeleid. Ook hiermee helpen wij u graag.

Re-integratie

Is bij uw werknemer sprake van langdurig ziekteverzuim? Dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk actie te ondernemen door met re-integratie te starten. U vangt hier mee aan door het inschakelen van een bedrijfsarts/arbodienst. Samen met de werknemer en bijvoorbeeld de bedrijfsarts kunt u vaststellen wat de werknemer wel en niet kan gedurende het ziekteverzuim.

Arbeidsconflict en ziekte

Ziekte kan ook gepaard gaan met een arbeidsconflict. Een werknemer meldt zich bijvoorbeeld ziek vanwege een conflictsituatie op het werk terwijl geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Of de werknemer is ziek geworden door het arbeidsconflict (burn-out). In deze situaties is het belangrijk dat u tijdig actie onderneemt. Een advocaat kan u goed adviseren om de zaak in goede banen te leiden.

Arbeidsrecht Advocaat

Hebt u vragen of wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 76
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Vermindering van bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is

juli 4, 2022|

Een bestuurder is op grond van artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Go to Top