Ziekte2021-12-29T14:37:20+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Ziekte

Ziekte

Bij een ziekmelding van een werknemer, dient u als ondernemer alert te zijn en een actieve houding te tonen. Heeft de werknemer ondersteuning nodig? Betreft het kortdurend of langdurig verzuim? En hoe wordt omgegaan met eventuele re-integratie? Wellicht buiten het eigen bedrijf? De arbeidsrechtspecialisten van LVH Advocaten staan u graag bij om dit soort vragen te beantwoorden.

Ziekteverzuimbeleid

Iedere ondernemer streeft naar duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers en wil voor zijn bedrijf een vitaal team en een laag ziekteverzuim, maar niet iedere ondernemer weet hoe dit optimaal bereikt kan worden. De arbeidsrechtspecialisten van LVH Advocaten weten dat het realiseren van een laag ziekteverzuim begint bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed ziekteverzuimbeleid. Ook hiermee helpen wij u graag.

Re-integratie

Is bij uw werknemer sprake van langdurig ziekteverzuim? Dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk actie te ondernemen door met re-integratie te starten. U vangt hier mee aan door het inschakelen van een bedrijfsarts/arbodienst. Samen met de werknemer en bijvoorbeeld de bedrijfsarts kunt u vaststellen wat de werknemer wel en niet kan gedurende het ziekteverzuim.

Arbeidsconflict en ziekte

Ziekte kan ook gepaard gaan met een arbeidsconflict. Een werknemer meldt zich bijvoorbeeld ziek vanwege een conflictsituatie op het werk terwijl geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Of de werknemer is ziek geworden door het arbeidsconflict (burn-out). In deze situaties is het belangrijk dat u tijdig actie onderneemt. Een advocaat kan u goed adviseren om de zaak in goede banen te leiden.

Arbeidsrecht Advocaat

Hebt u vragen of wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 76
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Zieke werknemer werkt niet mee aan re-integratie: acties werkgever

februari 21, 2022|

Een re-integratietraject start door de ziekmelding van de werkgever. Eerder schreven we al een artikel over de stappen die genomen moeten worden in een re-integratietraject. Maar wat nu als de zieke werknemer niet meewerkt? Welke acties kan je als werkgever nemen om het re-integratietraject weer op de rit te krijgen of kan de werkgever de zieke werknemer ontslaan als hij niet meewerkt?

Kan een girale betaling van na datum faillissement teruggevorderd worden?

februari 17, 2022|

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen waarin twee belangrijke beginselen uit het faillissementsrecht, namelijk het fixatiebeginsel en het beginsel van paritas creditorum, een rol spelen. De zaak ging over een situatie waarin na datum faillissement een girale betaling vanaf de bankrekening van de gefailleerde heeft plaatsgevonden aan een schuldeiser. De vraag die centraal stond was of de curator de betaling kon terugvorderen van de schuldeiser. In dit artikel worden de casus, de relevante beginselen en het oordeel van de Hoge Raad besproken.

Go to Top