Reorganisatie2022-07-28T14:06:38+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Reorganisatie

Reorganisatie

Een reorganisatie houdt in dat ingrijpende wijzigingen binnen een onderneming moeten worden doorgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege technologische ontwikkelingen of verslechterde bedrijfseconomische omstandigheden. Daarnaast kan een organisatorische wijziging bijvoorbeeld als gevolg van een overname of een fusie, aanleiding zijn tot een reorganisatie. Onze  Arbeidsrechtspecialisten kunnen u bijstaan bij alle wijzigingen die in het kader van de reorganisatie binnen uw onderneming doorgevoerd moeten worden.

Een werkgever heeft in grote mate de vrijheid de onderneming in te richten zoals hij dat goeddunkt. Een reorganisatie kan echter verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken werknemers. Indien als gevolg van de reorganisatie arbeidsplaatsen vervallen, zal dit leiden tot herplaatsing of ontslag van werknemers. Vaak is niet meteen duidelijk wiens arbeidsplaats komt te vervallen. Om dit te kunnen bepalen gelden een aantal regels. Een effectieve toepassing daarvan vergt naast een gedegen kennis van deze regels ook een goede voorbereiding én de nodige creativiteit.

Arbeidsrecht Advocaat

Heeft u ondersteuning nodig bij een reorganisatie? Neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 76
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Vermindering van bedrag waarvoor de bestuurder aansprakelijk is

juli 4, 2022|

Een bestuurder is op grond van artikel 2:248 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk om het tekort in het faillissement aan te zuiveren indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De loongarantieregeling: doorbetaling van loon bij faillissement werkgever

juni 27, 2022|

In de Werkloosheidswet is een regeling opgenomen die werknemers recht geeft op een uitkering in het geval van betalingsproblemen van de werkgever. De regeling wordt ook wel de loongarantieregeling genoemd. Hierin is ook geregeld op welke uitkering een werknemer aanspraak kan maken in geval van faillissement van de werkgever. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bepalingen van de loongarantieregeling die gelden bij faillissement en ga ik in op een recent arrest van de Hoge Raad dat over dit onderwerp is gewezen.

Go to Top