Reorganisatie2021-12-29T14:38:47+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Reorganisatie

Reorganisatie

Een reorganisatie houdt in dat ingrijpende wijzigingen binnen een onderneming moeten worden doorgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege technologische ontwikkelingen of verslechterde bedrijfseconomische omstandigheden. Daarnaast kan een organisatorische wijziging bijvoorbeeld als gevolg van een overname of een fusie, aanleiding zijn tot een reorganisatie. Onze  Arbeidsrechtspecialisten kunnen u bijstaan bij alle wijzigingen die in het kader van de reorganisatie binnen uw onderneming doorgevoerd moeten worden.

Een werkgever heeft in grote mate de vrijheid de onderneming in te richten zoals hij dat goeddunkt. Een reorganisatie kan echter verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken werknemers. Indien als gevolg van de reorganisatie arbeidsplaatsen vervallen, zal dit leiden tot herplaatsing of ontslag van werknemers. Vaak is niet meteen duidelijk wiens arbeidsplaats komt te vervallen. Om dit te kunnen bepalen gelden een aantal regels. Een effectieve toepassing daarvan vergt naast een gedegen kennis van deze regels ook een goede voorbereiding én de nodige creativiteit.

Heeft u ondersteuning nodig bij een reorganisatie? Neem contact op met onze een van onze Arbeidsrechtadvocaten.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 55
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Arbeidsvoorwaarde leaseauto: Kan werkgever de leaseauto van werknemer innemen?

november 12, 2021|

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om aan hun werknemers een leaseauto ter beschikking te stellen. Vaak gebeurt dit omdat de leaseauto nodig is voor de uitoefening van de werkzaamheden, maar een leaseauto kan ook verstrekt worden voor woon-werkverkeer. Maar kan de werkgever de leaseauto van de werknemer ook weer innemen?

Kwalificatie arbeidsrelatie: managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

oktober 11, 2021|

Het kwalificeren van een arbeidsrelatie is van groot belang. Het bepaalt welke rechten en plichten partijen jegens elkaar hebben. Zo is de relatie tussen werkgever en werknemer zeer verschillend van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien mogelijk is het dan ook verstandig om zo duidelijk mogelijke afspraken te maken over de relatie. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Maar wat nu als partijen verschillen van mening over de kwalificatie van de arbeidsrelatie?

Concurrentiebeding opdrachtnemers en het belemmeringsverbod

september 13, 2021|

In de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan – net zoals bij werkgevers en werknemers - een concurrentiebeding overeengekomen worden, zodat de opdrachtgever zijn bedrijfsbelangen kan beschermen wanneer de relatie met de opdrachtnemer eindigt.

Go to Top