Reorganisatie2022-05-24T12:39:25+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Reorganisatie

Reorganisatie

Een reorganisatie houdt in dat ingrijpende wijzigingen binnen een onderneming moeten worden doorgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege technologische ontwikkelingen of verslechterde bedrijfseconomische omstandigheden. Daarnaast kan een organisatorische wijziging bijvoorbeeld als gevolg van een overname of een fusie, aanleiding zijn tot een reorganisatie. Onze  Arbeidsrechtspecialisten kunnen u bijstaan bij alle wijzigingen die in het kader van de reorganisatie binnen uw onderneming doorgevoerd moeten worden.

Een werkgever heeft in grote mate de vrijheid de onderneming in te richten zoals hij dat goeddunkt. Een reorganisatie kan echter verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken werknemers. Indien als gevolg van de reorganisatie arbeidsplaatsen vervallen, zal dit leiden tot herplaatsing of ontslag van werknemers. Vaak is niet meteen duidelijk wiens arbeidsplaats komt te vervallen. Om dit te kunnen bepalen gelden een aantal regels. Een effectieve toepassing daarvan vergt naast een gedegen kennis van deze regels ook een goede voorbereiding én de nodige creativiteit.

Arbeidsrecht Advocaat

Heeft u ondersteuning nodig bij een reorganisatie? Neem dan contact op met Peter Verheijden of Lisa Kloot.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 76
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Bonus werknemers: hoe maak je als werkgever een goede bonusregeling?

maart 14, 2022|

De bonus is een mooie stimulans voor werknemers die je als werkgever kunt inzetten. Maar het is wel oppassen geblazen. De bonusregeling kan risico’s met zich meebrengen als deze niet juist op papier is gezet. Als werkgever krijg je vervolgens met de vraag te maken: heeft de werknemer recht op de bonus en hoe hoog is die bonus?

Go to Top