Reorganisatie2021-12-29T14:38:47+00:00

Personeel

Home » Specialismen » Personeel » Reorganisatie

Reorganisatie

Een reorganisatie houdt in dat ingrijpende wijzigingen binnen een onderneming moeten worden doorgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege technologische ontwikkelingen of verslechterde bedrijfseconomische omstandigheden. Daarnaast kan een organisatorische wijziging bijvoorbeeld als gevolg van een overname of een fusie, aanleiding zijn tot een reorganisatie. Onze  Arbeidsrechtspecialisten kunnen u bijstaan bij alle wijzigingen die in het kader van de reorganisatie binnen uw onderneming doorgevoerd moeten worden.

Een werkgever heeft in grote mate de vrijheid de onderneming in te richten zoals hij dat goeddunkt. Een reorganisatie kan echter verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken werknemers. Indien als gevolg van de reorganisatie arbeidsplaatsen vervallen, zal dit leiden tot herplaatsing of ontslag van werknemers. Vaak is niet meteen duidelijk wiens arbeidsplaats komt te vervallen. Om dit te kunnen bepalen gelden een aantal regels. Een effectieve toepassing daarvan vergt naast een gedegen kennis van deze regels ook een goede voorbereiding én de nodige creativiteit.

Heeft u ondersteuning nodig bij een reorganisatie? Neem contact op met onze een van onze Arbeidsrechtadvocaten.

Meer over Personeel:

Klik verder als u meer wilt weten hoe wij u kunnen adviseren over de volgende gebieden/onderwerpen:

GESPECIALISEERDE ADVOCATEN

Dit zijn onze advocaten die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Peter Verheijden

+31 (0)10 209 27 76
verheijden@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Lisa Kloot

+31(0)10 209 27 61
kloot@lvh-advocaten.nl
(meer…)

Meer over personeel

Zieke werknemer werkt niet mee aan re-integratie: acties werkgever

februari 21, 2022|

Een re-integratietraject start door de ziekmelding van de werkgever. Eerder schreven we al een artikel over de stappen die genomen moeten worden in een re-integratietraject. Maar wat nu als de zieke werknemer niet meewerkt? Welke acties kan je als werkgever nemen om het re-integratietraject weer op de rit te krijgen of kan de werkgever de zieke werknemer ontslaan als hij niet meewerkt?

Kan een girale betaling van na datum faillissement teruggevorderd worden?

februari 17, 2022|

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen waarin twee belangrijke beginselen uit het faillissementsrecht, namelijk het fixatiebeginsel en het beginsel van paritas creditorum, een rol spelen. De zaak ging over een situatie waarin na datum faillissement een girale betaling vanaf de bankrekening van de gefailleerde heeft plaatsgevonden aan een schuldeiser. De vraag die centraal stond was of de curator de betaling kon terugvorderen van de schuldeiser. In dit artikel worden de casus, de relevante beginselen en het oordeel van de Hoge Raad besproken.

Go to Top