Haven & Handel2022-07-28T14:10:42+00:00

Haven & handel

Home » Uw branche » Haven & Handel

De advocaten van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten assisteren cliënten onder andere bij de totstandkoming van internationale handelscontracten en de afwikkeling daarvan. Naast advisering gaat het natuurlijk ook om bijstand bij contractgeschillen. Daarbij kan worden gedacht aan snelle beslaglegging, het voeren van een kort geding, een gerechtelijke procedure of een internationale arbitrage.

Handelszaken met internationale aspecten behoren tot de meest complexe zaken die voor de rechter gebracht worden. Wij weten hoe dat moet. Onze advocaten hebben een reputatie hoog te houden. Met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van het internationale handelsrecht weten meer en meer cliënten ons te vinden met bijvoorbeeld complexe internationale zaken op het gebied van het documentair betalingsverkeer of de afwikkeling van zekerheidsrechten.

Ook banken doen een beroep op onze advocaten met branche specifieke kennis op het gebied van de haven en handel.

Meer branches

Meer over Haven & Handel

CASES

Luchtvaart

september 3, 2021|

Door luchtvaartmaatschappij X is een vervoersovereenkomst met passagiers gesloten om hen te vervoeren van Amsterdam naar Spanje. Deze vlucht heeft 6 uur vertraging opgelopen. De passagiers hebben vanwege de vertraging financiële compensatie van de luchtvaartmaatschappij gevorderd. De luchtvaartmaatschappij heeft de passagiers aangegeven dat zij zich niet gehouden acht deze compensatie te voldoen. Dit omdat er in deze zaak een buitengewone omstandigheid speelde, die er voor heeft gezorgd dat de vlucht is vertraagd.Deze omstandigheid betrof een brandstoflekkage die is ontdekt bij de inspecties voor het vertrek van de vlucht. Uit inspectie van de lekkage door de technische dienst …

Curatoren V&D veroordeeld tot afgifte van Senz paraplu’s

mei 10, 2016|

Het beroep op het recht van reclame door Senz Umbrella’s is volledig gehonoreerd.

Bij vonnis van 10 mei 2016 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam de curatoren van V&D B.V. veroordeeld tot afgifte aan Senz Umbrellas B.V. van de door haar aan V&D geleverde en onbetaald gelaten paraplu’s. De Voorzieningenrechter heeft het door Senz Umbrellas B.V. gedane beroep op het recht van reclame volledig gehonoreerd en meent dat het door de curatoren ingenomen standpunt naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

CONTACT

Benieuwd wat wij voor uw onderneming kunnen doen?
Neem contact met ons op.

Go to Top