Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Food, Horeca & Retail

De Food-, Horeca- & Retail branche is zeer dynamisch en heeft te maken met een veelheid aan wet- en regelgeving. Tevens ziet de branche zich gesteld voor diverse uitdagingen die te maken hebben met concurrentie, e-commerce, globalisering en economische ontwikkelingen.

Onder deze hectische omstandigheden is het belangrijk dat specialisten “werkbare randvoorwaarden” creëren om de ondernemer te ontzorgen, zodat deze kan doen waar zijn/haar hart ligt, namelijk het ondernemen. Wij kennen de branche en bieden u complete begeleiding binnen het woud van juridische spelregels.

Wij wijzen onze cliënten de weg bij onder meer het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en verkoop van winkelruimtes en horecabedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan vergunningen, bestemmingswijzigingen, horeca en retail gerelateerde huurkwesties. Daarnaast is er uiteraard het dagelijks functioneren van de onderneming. Vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht, algemene voorwaarden, leverings- en inkoopvoorwaarden, (exclusieve) inkoop, financiering en zekerheden, franchiseovereenkomsten of koop dan wel verkoop van de onderneming zijn ons dagelijks werk. De verschillende juridische deelgebieden die daarbij samenhangend aan de orde kunnen komen worden daarbij geïntegreerd behandeld.

Wij treden op voor (franchise) winkelketens en (individuele) horeca- en retailondernemingen. Zowel het adviestraject als het voeren van gerechtelijke procedures behoren tot onze expertise.

Voor meer informatie over de LVH Franchisedesk: download hier de brochure.

terug naar overzicht

Het postcontractueel non-concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst gaat niet in rook op

Het postcontractueel non-concurrentiebeding blijft een actueel onderwerp binnen een franchiserelatie. Reeds eerder heb ik diverse artikelen over dit onderwerp geschreven. Op 5 februari 2019 heeft de rechtbank Rotterdam, ondanks diverse verweren van voormalig franchisenemer, in kort geding geoordeeld dat franchisenemer zich aan het postcontractueel non-concurrentiebeding dient te conformeren.

Mediation bij een franchiseconflict

In de beste huwelijken kan er een meningsverschil ontstaan, die over het algemeen middels een goed gesprek kan worden geklaard. Een franchiserelatie kan mijns inziens met een huwelijk worden vergeleken. Het is belangrijk continu met elkaar in gesprek te blijven en oog te hebben voor de wederzijdse belangen.

Wetsvoorstel franchise in consultatie

Om de verhoudingen tussen de franchisegevers en franchisenemers te verbeteren wordt een wet opgesteld voor de franchisebranche. Hiermee geven staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer in de toekomst beter moet beschermen. Zo beperkt het wetsvoorstel bijvoorbeeld de mogelijkheid van de franchisegever om contracten eenzijdig te wijzigen.

Europese Erecode inzake Franchising niet afdwingbaar

De Europese Erecode inzake Franchising bevat praktische en essentiële voorwaarden die de relatie regelen tussen een franchisegever en zijn franchisenemers.

Peter de Graaf

faillissementen en herstructurering

+31 (0)10 209 27 52 degraaf@lvh-advocaten.nl

Meer advocaten >
Bruna moet franchise- en huurovereenkomst (voorlopig) nakomen

Een franchisenemer heeft met succes een kort geding aangespannen tegen haar franchisegever Bruna. De voorzieningenrechter heeft als zijnde ordemaatregel bij vonnis geoordeeld dat Bruna de door haar opgezegde franchise- en (onder)huurovereenkomst moet nakomen.

Nederlandse Franchise Code (NFC)

Op 12 april 2017 heeft demissionair minister van Economische Zaken een wetsontwerp gepubliceerd, waarmee de NFC wettelijk wordt verankerd. Tot 25 mei 2017 is het mogelijk om op het wetsontwerp te reageren. Middels wettelijke verankering van de NFC wil de minister de positie van franchisenemers versterken en de belangen van franchisegevers en franchisenemers meer in balans krijgen.

Invoering franchisewet geen rooskleurig vooruitzicht voor franchiseformules

Eerder heb ik over de Nederlandse Franchise Code (NFC) geschreven en uiteengezet wat hierin is opgenomen. In dit kader heb ik voorts kort aangegeven dat Minister Kamp een voorstel franchisewet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het concept wetsvoorstel treft een bijzondere regeling voor de franchiseovereenkomst en ligt tot 25 mei 2017 ter consultatie, waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening hierover kenbaar kunnen maken.

Meer artikelen >

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!