Transport & Logistiek2022-07-28T14:12:41+00:00

Transport & logistiek

Home » Uw branche » Transport & Logistiek

Waar anders dan in Rotterdam vindt men een team van advocaten dat gespecialiseerd is in het juridisch ondersteunen van spelers in het logistieke proces. Of het nu gaat om rederijen, luchtvaartmaatschappijen, logistieke dienstverleners of op- en overslagbedrijven, in de logistiek is tijd vaak een factor en moet snel geschakeld kunnen worden. Wij kennen de markt en wij zijn bekend met uw activiteiten en de specifieke juridische uitdagingen die deze met zich meebrengen.

Met onze expertise zijn wij in staat om snel en adequaat te adviseren over logistieke contracten en scheepsbouwcontracten, maar ook over joint ventures of andere samenwerkingen. Binnen ons kantoor is gespecialiseerde kennis aanwezig van het recht toepasselijk op de diverse vervoersmodaliteiten (zee, binnenvaart, weg, lucht en spoor). Naast typisch maritieme zaken als aanvaring, hulpverlening en averij grosse, zijn ook experts aanwezig op de meer “droge” onderdelen van het recht, zoals het ruimtelijk bestuursrecht. Uiteraard weten cliënten de weg naar Leeman Verheijden Huntjens Advocaten ook te vinden voor zaken als het leggen van een scheepsbeslag of het afhandelen van vertragingsclaims.

Onze advocaten treden onder meer op voor luchtvaartmaatschappijen, reders, hun aansprakelijkheidsverzekeraars, cascoverzekeraars, bevrachters, vervrachters, logistieke dienstverleners, ladingbelanghebbenden en scheepswerven.

Meer branches

Meer over Transport & Logistiek

CASES

Luchtvaart

Door luchtvaartmaatschappij X is een vervoersovereenkomst met passagiers gesloten om hen te vervoeren van Amsterdam naar Spanje. Deze vlucht heeft 6 uur vertraging opgelopen. De passagiers hebben vanwege de vertraging financiële compensatie van de luchtvaartmaatschappij gevorderd. De luchtvaartmaatschappij heeft de passagiers aangegeven dat zij zich niet gehouden acht deze compensatie te voldoen. Dit omdat er in deze zaak een buitengewone omstandigheid speelde, die er voor heeft gezorgd dat de vlucht is vertraagd.Deze omstandigheid betrof een brandstoflekkage die …

Curatoren V&D veroordeeld tot afgifte van Senz paraplu’s

Het beroep op het recht van reclame door Senz Umbrella’s is volledig gehonoreerd.

Bij vonnis van 10 mei 2016 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam de curatoren van V&D B.V. veroordeeld tot afgifte aan Senz Umbrellas B.V. van de door haar aan V&D geleverde en onbetaald gelaten paraplu’s. De Voorzieningenrechter heeft het door Senz Umbrellas B.V. gedane beroep op het recht van reclame volledig gehonoreerd en meent dat het door de curatoren ingenomen standpunt naar de maatstaven van redelijkheid en …

CONTACT

Benieuwd wat wij voor uw onderneming kunnen doen?
Neem contact met ons op.

Go to Top