Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Luchtvaart & Recht

Een schadegeval ontstaan op Amsterdam Schiphol Airport, een samenwerking tussen verschillende (air)carriers, de (wet-)lease tijdens de drukkere zomermaanden, een (agentuur)overeenkomst met een reisbureau of een procedure omtrent passagiersrechten: een beetje turbulentie in de luchtvaartbranche is ons niet vreemd. De luchtvaart kenmerkt zich door een complex speelveld van nationale en internationale bedrijven en consumenten. Dit behelst onder andere handelsrecht, verzekeringsrecht maar ook internationale verdragen en Europees recht. Wij helpen u graag bij alle juridische aangelegenheden waarmee u te maken krijgt in de luchtvaart.

Specialistische voorschriften luchtvaartbranche

Een luchtvaartmaatschappij of grondafhandelaar drijft even goed een onderneming als elk ander bedrijf, maar zij heeft daarbij wel met een groot aantal specialistische voorschriften te maken. Denk bijvoorbeeld aan Europese Verordeningen, IATA-resoluties en het Verdrag van Montréal. Ons luchtvaartteam is altijd op de hoogte van Nederlandse en internationale regelgeving en zij zorgen ervoor dat deze informatie gemakkelijk voor u inzichtelijk is. Zo bent u altijd op de hoogte van het geldende recht.

Procedures passagiersrechten luchtvaart

Procedures omtrent passagiersrechten zijn een ander aspect waaromtrent in de luchtvaart vaak juridische ondersteuning gewenst is. Denkt u daarbij onder meer aan passagiers die claims indienen bij de luchtvaartmaatschappij wanneer hun vlucht 3 uur of langer is vertraagd of geannuleerd. We helpen luchtvaartmaatschappijen met dergelijke geschillen, we beoordelen of een succesvolle verdediging mogelijk is, we voeren gerechtelijke procedures en indien gewenst treffen we schikkingen.

Advies inzake overeenkomsten binnen luchtvaartbranche

Naast het procederen, houden wij ons uitvoerig bezig met de advisering binnen de luchtvaartbranche. We kunnen u assisteren bij onder meer:

  • aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter zake schadevergoeding;
  • afwenden van aansprakelijkheid voor geleden schade;
  • claimen van geleden schade;
  • inhuur (lease) van een vliegtuig;
  • afsluiten van onderhoudscontracten voor vliegtuig in Nederland;
  • opheffen of leggen van beslag op een vliegtuig in Nederland;
  • aangaan van een samenwerking met Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

Advocaten luchtvaart

Om juridisch advies te kunnen geven, is kennis van wat er speelt in de luchtvaartsector van cruciaal belang. Up-to-date blijven qua relevante Europese wetgeving en uitspraken van het Europese Hof van Justitie is essentieel. Onze luchtvaartspecialist is Michelle Reevers en zij wordt binnen ons kantoor ondersteund door een gedreven luchtvaartteam.

Wij treden op namens internationale luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. Met regelmaat worden wij ook ingeschakeld door buitenlandse advocatenkantoren zonder eigen vestiging in Nederland. Benieuwd wat wij voor uw juridische luchtvaartvraagstuk kunnen betekenen? Neem dan contact op met Michelle Reevers,(+31) (0)10 209 27 75 of per e-mail reevers@lvh-advocaten.nl.

terug naar overzicht

Voorwaarden CO2-reductie bij staatssteun aan KLM?

Een belangrijk onderwerp in de luchtvaart is de reductie van CO2-emmissie. Vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daardoor CO2 uit. Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een vonnis gewezen in het kader van de CO2-reductie door de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM en de staatssteun die KLM ontving vanwege de coronapandemie. Welke voorwaarden voor CO2-reductie kunnen er aan die staatsteun worden gehangen?

IATA Travel Pass: ins and outs

Het internationale vliegverkeer ligt al lange tijd (gedeeltelijk) stil en de coronacrisis heeft dan ook een enorme impact op de luchtvaart. Het opnieuw starten van dit verkeer brengt de nodige uitdagingen met zich mee op het gebied van informatievoorziening richting passagiers, de eisen van verschillende overheden, maar ook de vereisten voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.

Moeten luchtvaartmaatschappijen passagiers financieel compenseren bij een staking?

De rechten van vliegtuigpassagiers bij vertraging, annulering of instapweigering zijn geregeld in Verordening 261/2004. De Verordening geeft passagiers in bepaalde gevallen recht op gestandaardiseerde financiële compensatie van € 250,-, € 400,- of € 600,- afhankelijk van de vluchtafstand.

Gevolgen van de Brexit voor de luchtvaart: een kort overzicht

In dit artikel geven wij een kort overzicht van de gevolgen van Brexit voor de luchtvaart. Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie (EU) verlaten. Vanaf dat moment startte een overgangsperiode waarin door het Verenigd Koninkrijk zoals voorheen het Europese recht werd  toegepast. In de tussentijd hebben onderhandelingen plaatsgevonden over een Trade and Cooperation Agreement (TDA). 

De wettelijke regeling van tegenstrijdig belang bij een B.V. (en de stichting en vereniging)

Sinds 2013 kent de besloten vennootschap met art. 2:239 lid 6 BW een wettelijke regeling voor de situatie dat één of meerdere bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Aansprakelijkheid bij schade aan vliegtuig

Bij het vervoeren van vracht of passagiers krijgen luchtvaartmaatschappijen te maken met verschillende omstandigheden die kunnen zorgen voor schade aan hun vliegtuigen. Deze schade ontstaat in het merendeel van de gevallen als het vliegtuig nog aan de grond staat. Bij het wegrijden van de gate of taxiën naar de startbaan. Maar wie is er dan aansprakelijk voor die schade en wat moet een luchtvaartmaatschappij zelf bekostigen?

Geen gedwongen overname van Corendon door Covid-19

Op 7 december 2020 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam de vordering die zag op overname van reisonderneming Corendon in kort geding afgewezen.

Meer artikelen >