Luchtvaart & Recht2022-08-22T08:30:14+00:00

Luchtvaart & recht

Home » Uw branche » Luchtvaart & Recht

Een schadegeval ontstaan op Amsterdam Schiphol Airport, een samenwerking tussen verschillende (air)carriers, de (wet-)lease tijdens de drukkere zomermaanden, een (agentuur)overeenkomst met een reisbureau of een procedure omtrent passagiersrechten: een beetje turbulentie in de luchtvaartbranche is ons niet vreemd. De luchtvaart kenmerkt zich door een complex speelveld van nationale en internationale bedrijven en consumenten. Dit behelst onder andere handelsrecht, verzekeringsrecht maar ook internationale verdragen en Europees recht. Wij helpen u graag bij alle juridische aangelegenheden waarmee u te maken krijgt in de luchtvaart.

Specialistische voorschriften luchtvaartbranche

Een luchtvaartmaatschappij of grondafhandelaar drijft even goed een onderneming als elk ander bedrijf, maar zij heeft daarbij wel met een groot aantal specialistische voorschriften te maken. Denk bijvoorbeeld aan Europese Verordeningen, IATA-resoluties en het Verdrag van Montréal. Ons luchtvaartteam is altijd op de hoogte van Nederlandse en internationale regelgeving en zij zorgen ervoor dat deze informatie gemakkelijk voor u inzichtelijk is. Zo bent u altijd op de hoogte van het geldende recht.

Procedures passagiersrechten luchtvaart

Procedures omtrent passagiersrechten zijn een ander aspect waaromtrent in de luchtvaart vaak juridische ondersteuning gewenst is. Denkt u daarbij onder meer aan passagiers die claims indienen bij de luchtvaartmaatschappij wanneer hun vlucht 3 uur of langer is vertraagd of geannuleerd. We helpen luchtvaartmaatschappijen met dergelijke geschillen, we beoordelen of een succesvolle verdediging mogelijk is, we voeren gerechtelijke procedures en indien gewenst treffen we schikkingen.

Advies inzake overeenkomsten binnen luchtvaartbranche

Naast het procederen, houden wij ons uitvoerig bezig met de advisering binnen de luchtvaartbranche. We kunnen u assisteren bij onder meer:

  • aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter zake schadevergoeding;
  • afwenden van aansprakelijkheid voor geleden schade;
  • claimen van geleden schade;
  • inhuur (lease) van een vliegtuig;
  • afsluiten van onderhoudscontracten voor vliegtuig in Nederland;
  • opheffen of leggen van beslag op een vliegtuig in Nederland;
  • aangaan van een samenwerking met Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

Advocaten luchtvaart

Om juridisch advies te kunnen geven, is kennis van wat er speelt in de luchtvaartsector van cruciaal belang. Up-to-date blijven qua relevante Europese wetgeving en uitspraken van het Europese Hof van Justitie is essentieel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LVH advocaten.

Wij treden op namens internationale luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. Met regelmaat worden wij ook ingeschakeld door buitenlandse advocatenkantoren zonder eigen vestiging in Nederland. Benieuwd wat wij voor uw juridische luchtvaartvraagstuk kunnen betekenen? Neem dan contact op met LVH advocaten.

Meer branches

Meer over luchtvaart

Wet luchtvaart: Bezwaar tegen tarieven en voorwaarden Schiphol

januari 25, 2022|

Luchtvaartmaatschappijen zijn in grote mate afhankelijk van luchthavens. De wijze waarop een luchthaven wordt geëxploiteerd heeft dan ook gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen. Dit doet zich onder meer voor wanneer luchthavens hun tarieven en voorwaarden vaststellen. Over de vaststelling van de tarieven en voorwaarden voor Schiphol Airport is tussen de luchtvaartmaatschappij easyJet en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een geschil ontstaan.

CASES

Luchtvaart

Door luchtvaartmaatschappij X is een vervoersovereenkomst met passagiers gesloten om hen te vervoeren van Amsterdam naar Spanje. Deze vlucht heeft 6 uur vertraging opgelopen. De passagiers hebben vanwege de vertraging financiële compensatie van de luchtvaartmaatschappij gevorderd. De luchtvaartmaatschappij heeft de passagiers aangegeven dat zij zich niet gehouden acht deze compensatie te voldoen. Dit omdat er in deze zaak een buitengewone omstandigheid speelde, die er voor heeft gezorgd dat de vlucht is vertraagd.Deze omstandigheid betrof een brandstoflekkage die …

Curatoren V&D veroordeeld tot afgifte van Senz paraplu’s

Het beroep op het recht van reclame door Senz Umbrella’s is volledig gehonoreerd.

Bij vonnis van 10 mei 2016 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam de curatoren van V&D B.V. veroordeeld tot afgifte aan Senz Umbrellas B.V. van de door haar aan V&D geleverde en onbetaald gelaten paraplu’s. De Voorzieningenrechter heeft het door Senz Umbrellas B.V. gedane beroep op het recht van reclame volledig gehonoreerd en meent dat het door de curatoren ingenomen standpunt naar de maatstaven van redelijkheid en …

CONTACT

Benieuwd wat wij voor uw onderneming kunnen doen?
Neem contact met ons op.

Ga naar de bovenkant