Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding

Automotive

De automotive sector is voor de advocaten van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten al vele jaren bekend terrein. Het is een dynamische branche waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Ons team volgt de ontwikkelingen, trends en vernieuwingen op de voet. Onze cliënten waarderen een sparring partner die weet wat er in hun markt speelt.

Advisering in de automotive branche bestrijkt een breed terrein en vereist teamwerk van onze specialisten. Zo spelen er kwesties op het gebied van mededingingsregels, overnames en joint ventures. Naast operationele zaken, zoals contracten en geschillen met toeleveranciers en afnemers, staan wij u ook bij in geval van herstructurering, (her)financiering, (strategische) samenwerkingsverbanden en het betreden van nieuwe markten. Maar ook bij incassozaken en ontslagkwesties.

Bij conflicten zoeken wij steeds naar een snelle constructieve oplossing. Snel schakelen kan vaak voorkomen dat partijen verzanden in eindeloze processen. Dat laatste heeft niet de voorkeur, maar als een procedure bijdraagt aan het optimale resultaat voor onze cliënten gaan wij die uiteraard niet uit de weg.

Wij ondersteunen zowel toeleveranciers van de automobielbranche als producenten en auto- en vrachtwagendealerbedrijven en leasemaatschappijen.

 

terug naar overzicht

De turboliquidatie en aansprakelijkheid

Wat is ook alweer de turboliquidatie? Het is een snelle en eenvoudige vorm om rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap op te laten houden te bestaan. Dit kan sinds de inwerkingtreding van de Wet inactieve rechtspersonen in 1994, maar is in de loop der jaren steeds populairder geworden. In geval van een turboliquidatie wordt een rechtspersoon door een eenvoudig aandeelhoudersbesluit ontbonden. Het bijzondere is dat de ontbinding niet wordt gevolgd door een formele vereffening. Er hoeft geen vereffenaar te worden benoemd. Er komt geen curator aan te pas. Het idee van de wetgever was om lege rechtspersonen zonder al te veel omhaal te kunnen opruimen.

Experimenteerwet zelfrijdende voertuigen: bestuurder blijft aansprakelijk

De technologische ontwikkelingen van zelfrijdende voertuigen en truck platooning volgen elkaar in hoog tempo op. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan passende wet- en regelgeving op dit gebied. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind 2017 een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wegenverkeerswet. Met dit wetsvoorstel wordt door de overheid op de groeiende behoefte aan wetgeving op het gebied van zelfrijdende voertuigen gereageerd.

Tenaamstelling auto brengt niet eigendom met zich

Het op naam stellen van een auto betekent niet automatisch dat de eigendom is overgedragen. Dat is door de rechtbank bevestigd in een door de branchegroep Automotive gevoerde procedure. Het volgende speelde er. 

Automotive nieuws

Van 19 tot en met 21 oktober jl. vond in de RAI in Amsterdam de MobiliteitsRAI plaats. Een evenement waar diverse ondernemers op het gebied van automotive, wegtransport en carrosserie- en trailerbouw samenkomen om kennis uit te wisselen en te netwerken. 

De doorstart

De term ‘doorstart’ is vaak in het nieuws te horen indien een grote onderneming is gefailleerd. Een recent voorbeeld daarvan is Imtech. Maar wat is een doorstart nu eigenlijk? 

Privacy op de werkvloer

Privacy op de werkvloer is al lange tijd onderwerp van debat. Op 12 januari 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaald dat werkgevers privé communicatieverkeer van hun werknemers mogen volgen. Het is voor het eerst dat het EHRM zich uitlaat over de vraag hoe ver werkgevers mogen gaan in de controle van hun werknemers op online (privé)communicatie.

Bewijslast acquisitiefraude gewijzigd vanaf 1 juli 2016

Ondernemers worden veelvuldig slachtoffer van acquisitiefraude. Daarbij is sprake van misleidende handelspraktijken. Met bepaalde (telefonische) verkooptechnieken wordt bij de ondernemer vertrouwen gewonnen en verwachting gewekt. Het doel daarvan is de ondernemer een overeenkomst te laten aangaan waarbij de tegenprestatie niet of niet naar behoren wordt geleverd.

Meer artikelen >

Nieuwsflits

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de nieuwsflits!